Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

"Marijos radijo" padėkos Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-02-12)

Paskelbta: 2018-02-12


Vasario 12 d., pirmadienį, „ Marijos radijas“ sukvietė savo klausytojus, bendradarbius, savanorius, aukotojus  į Padėkos šv. Mišias, kurios buvo aukojamos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Dar gerokai prieš Mišias į baziliką rinkosi pasauliečiai, dvasininkai net iš tolimiausių Lietuvos kampelių.


Link altoriaus nusidriekė ilga kunigų procesija ir procesijos pabaigoje visus laiminantis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Arkivyskupas  ir vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms, koncelebravo dvasininkai iš Kaišiadorių, Vilkaviškio, Telšių, Panevėžio, Kauno vyskupijų.


Kauno arkivyskupas L. Virbalas SJ padėkojo „Marijos radijo“ darbuotojams, savanoriams, kurie atlieka didžiulę tarnystę ir darbuojasi tikinčiųjų labui bei skleidžia Dievo žodį.


Arkivyskupas homilijoje kalbėjo, jog šiandienis žmogus sukūręs nuostabias priemones ir šių technologijų dėka Dievo žodis pasklinda bei pasiekia daugybę žmonių, ypač aplanko tuos, kurie dėl ligos negali lankytis bažnyčioje. (homiliją klausyti >>> )

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021