Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenė svečiavosi Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje (2018-02-04)

Paskelbta: 2018-02-06


Šių metų vasario mėn. 4 d. popietę, spaudžiant šaltukui, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenė, kartu su mūsų klebonu dekanu mons. Vytautu Grigaravičiumi, lankėsi Kaišiadoryse, Kristaus Atsimainymo parapijoje.


Mus pasitiko nuoširdumu bei šiluma spinduliuojantis Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Aprodęs be galo dėmesingai ir jautriai atrestauruojamą vyskupijos kurijos pastatą bei trumpai papasakojęs ir supažindinęs su turima kuklia, bet daug menančia bažnytine ekspozicija, pakvietė mus į Švč. Sakramento adoraciją, kurią pravedė mons. Vytautas Grigaravičius ir po jos vykusias Šv. Mišias Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčioje, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Šv.Mišioms vadovavo ordinaras  Jonas Ivanauskas, koncelebravo vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir Kaišiadorių vyskupijos kunigai.


Didžiulį įspūdį paliko nuostabiai atrestauruota ir prižiūrima katedra, bei dvejos koplyčios, tačiau tik įžengus į šventovę tarsi nematomas siūlas traukė kuo greičiau aplankyti Palaimintojo arkivyskupo T. Matulionio koplyčią, kurios  altoriuje patalpinta Palaimintojo relikvija ir  kanoninis paveikslas.

Besimeldžiant bei žvelgiant į kanoninį, kiek kitokį nei įprasta, palaimintojo T. Matulionio paveikslą tarsi išgirsti nebylią jo gyvenimo istoriją, o jo ramus žvilgsnis pilnas tvirtybės ir nepalaužiamos valios, spinduliuojantis meilę ir pasiaukojimą tarsi kviečia nieko nebijoti, gyventi su Dievu, su meile širdyje, kad ir kas benutiktų.


Sudalyvavę Šv. Mišiose bei išklausę be galo gražaus pamokslo, kurį sakė mus pasitikęs vyskupas J. Ivanauskas, patraukėm į šalia esantį parapijos centrą, kuriame mūsų jau laukė vienuolių paruošta arbata bei vaišės. Sušilę bei dar pabendravę su vyskupu J. Ivanausku, išvykome namo.

Važiuojant namo vis sukosi Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kažkada pasakyta frazė: „Tegu Dievas laimina visus, kuriems pasaulis yra viena, meilės ryšiais suburta šeima“. Mes visi esame susiję...

Dalia Karaliūnaitė-Ramanauskienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021