Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje svečiavosi U. Karvelis gimnazijos mokiniai (2018-01-31)

Paskelbta: 2018-02-02

 

Tarsi pavasaris padvelkė  senjorų popietėje sausio paskutinįjį trečiadienį. Tokį jausmą padovanojo apsilankę svečiai - vaikystės džiaugsmu trykštantys Ugnės Karvelis gimnazijos IV b klasės mokinukai su mokytoja Rasa Kazakevičiene.

Jų nuotaikinga programa : dainelės, spektaklis / dramos būrelio vadovė – aktorė Laima Rupšytė Strazdauskienė/ suteikė labai gražių emocijų.


Labiausiai sujaudino vaikų žodžiai apie Lietuvą, plaukiantys iš mažų širdelių: aš tikrai myliu Lietuvą...visi mes esame trispalvės dalis... Tėvynė – tai mūsų namai...švęskime 100-metį...aš patriotė...

Ačiū mokytojai Rasai Kazakevičienei ir visiems mokytojams, kurie diegia vaikuose pamatines vertybes. ugdo patriotizmą. Būtų labai naudinga, kad vaikų prasmingas mintis išgirstų Lietuvą valdantys ir susivoktų, ką reikia padaryti, kad šie vaikai nepaliktų Lietuvos.


Gal prisimenate Balio Sruogos mintis: “Kad po rugine miline neliautų plakus Lietuvos širdis...“? „ Jūs labai pradžiuginote mus,- dėkodamas svečiams, sakė mūsų šventovės vikaras kun. Julius Grigonis, - jūs padovanojote viltį ir parodėte, kad esate tie, kuriems galima patikėti Lietuvą. Linkiu ugdyti savo talentus, mylėti savo Tėvynę ir garsinti ją darbais.“


Lietuvos valstybės šimtmetis. Kokia prasminga popietė, kai susitiko vyriausia karta ir jauniausioji. Ir jaudinančios minutės, kai kartu padainavome „Lietuva brangi...“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021