Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos darbuotojų šventinė popietė (2017-12-21)

Paskelbta: 2017-12-22

Gruodžio 21 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pačiame darbų įkarštyje prieš šv. Kalėdas ištaikęs laiką, porai valandų sukvietė darbuotojus pasidalyti artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmu.


Popietė prasidėjo malda prie šventinio stalo. Monsinjoras supažindino su padarytais šių metų darbais, pasidžiaugė jau šildoma bazilika. Vėliau pristatė neseniai pradėjusius dirbti darbuotojus. Pasidžiaugė, kad yra ir ilgamečių darbuotojų dirbančių keliolika metų. „Kaip pradėjau vadovauti parapijai 2002 metais buvo tik keli , o šiuo metu, matote, kiek jūsų daug! Esame viena didelė šeima, kuri dalijamės rūpesčiais, džiaugsmais. Dėkoju Jums už nuoširdų darbą ir tarnystę šioje parapijoje“, - kalbėjo klebonas.


Pradedant Naujuosius metus monsinjoras ragino permąstyti savo gyvenimo vertybes, būti atlaidiems, nors tai kartais ir būna sunku, kvietė būti gailestingiems sau bei kitiems ir kvietė dėkoti Dievui už kasdien Jo rodomą gailestingumą, o taip pat dar labiau įsijungti į sakramentinį gyvenimą.


Tegul Šv. Kalėdų naktis tesugrąžina visus į šventą bendrystę su Dievu ir tegul Jis laimina kiekvieną 2018-ųjų metų dieną, - linkėjo klebonas ir perdavė Kalėdų senelio dovanas, už kurias esame dėkingi.


                                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021