Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų kūčios (2017-12-19)

Paskelbta: 2017-12-21


Paskutinė Advento savaitė. Vienuoliktą kartą susirinko sambūrio senjorai švęsti Kūčių. Beveik penkios dešimtys prie šventiško stalo. Kartu su mumis klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, mūsų sambūrio dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis.

Advento ramuma, tylus džiaugsmas ir laukimas, kada nusileis žvaigždė į Žemę – brangiausia Dievo dovana. Ar esame visi mes pasiruošę priimti atvira širdimi? „Sudėkime ant mūsų Kūčių stalo dvylika patiekalų ,- pakviečiau senjorus,- tikėjimą, viltį, meilę, ramybę, atlaidumą, gerumą , atjautą, dėkingumą,džiaugsmą, pagarbą, pasitikėjimą, šypseną“. Ir būsime praturtėję...Išgirdome Evangeliją, skirtą Kūčių vakarienei, sukalbėjome maldą, kun. Julius palaimino Kūčių stalą.Kartu su mūsų iškilios vakarienės svečiu – „Perkūno“ choro solistu Aldevinu Liubertu sugiedojome kalėdines giesmes: „Šventa naktis“ ir „Sveikas Jėzau gimusis“. Kiek daug buvo šilumos, nuoširdumo dalinantis kalėdaičiais...

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė gražia senjorų šeima, kurios ilgametė bendrystė suteikia kiekvienam ir džiaugsmo, ir pilnatvės, palinkėjo šviesių šv.Kalėdų visų šeimoms.

Senjorai sulaukė ir siurprizo. Kalėdų Senelis pasiuntė mažą baltą garbanota avytę, kuri budi prie prakartėlės, /atlikėja - Ugnės Karvelis gimnazijos ketvirtokė Urtė Budrytė/ perduoti senjorams ne tik linkėjimų, bet ir dovanų maišą.

Kiekvienam įstrigo šilti mūsų dvasios tėvo kun. Juliaus žodžiai apie dvasios ramybę ir meilę, apie tai, kas yra svarbiausia Kūčių vakarienėje ir kokia pilnatvę pajus kiekvienas žmogus savo širdyje, jeigu ją atvers , belaukdamas šv. Kalėdų džiaugsmo.

Senjorai su didžia pagarba padėkojo mūsų klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir dvasios tėvui vikarui kun Juliui Grigoniui už galimybę susirinkti Šventovės erdvėje, bendrauti ir išgirsti jų žodį, linkėdami Dievo palaimos. Padėkojome ir mūsų vakarienės svečiams „Perkūno“choristui Aldevinui Liubertui ir mažajai Urtei Budrytei. Skirstėmės pakylėti, apdovanoti ramybe,šiluma, viltimi...

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021