Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventų Kalėdų belaukiant...(2017-12-11)

Paskelbta: 2017-12-14

Šių metų gruodžio 12 dieną, po vakaro Šv. Mišių Švento Rašto studijų nariai rinkosi prie bičiulystės stalo ne tik studijuoti Apreiškimo Jonui 21-ąjį skyrių, bet ir pamąstymui apie artėjančias Kalėdas. Vakaro organizatorės, kun. Virgilijui padedant paruošė šventišką, primenantį Kūčias stalą.


Sugiedojus himną į Šventąją Dvasią, jauniausias mūsų bendrijos narys Tomas pravedė pradžios maldą, kurioje ne tik prašė Viešpaties palaiminti „mus susirinkusius prie šio bičiulystės stalo“, „bet ir savo saugiam glėby paslėpti visus ligonius, liūdinčius, atstumtuosius, benamius, keliaujančius ir visus, kurie Kūčių vakarą nesusės prie stalo.“

Toliau kun. Virgilijus pasiūlė šį vakarą 21-ąjį skyrių perskaityti visiems po vieną sakinį (mat kartu dalyvavo keletas parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos narių). Perskaičius, kai kurie išsakė, kokias emocijas sukėlė išgirstas tekstas, po to kunigas apibendrino ir toliau Jūratė, remdamasi Šv. Raštu ir žymių žmonių mintimis kalbėjo apie atlaidumą, meilę ir gailestingumą.


Jautriai ir nuoširdžiai prisiminė mirusiuosius Jūratė, kuri šiais metais į amžinuosius namus išlydėjo artimiausią žmogų mamą. Dar keletas narių prisiminė savo artimuosius, Laimutė priminė visus tuos, kurių dėka galim laisvai išpažinti Dievą, švęsti Kūčias, Kalėdas, Velykas ir kitas religines šventes. Kun. Virgilijus paaiškino, kokia prasmė prisiminti mirusiuosius ir pravedė už juos maldą.

Atėjo metas pristatyti svarbiausią Kūčių vakaro simbolį – kalėdaičius. Apie tai pakalbėjo kunigas ir paprašė kiekvienam paimti po kalėdaitį bei laisvai su kuo nori juo pasidalinti. Kai nurimo dalijimosi šurmulys, Birutė kalbėjo apie dovanų prasmę. Kalėdų senelis tikrai yra ir jis dovanas dalija įvairiomis formomis. Šiandien dažnas žmogus jaučiasi vienišas, apleistas, nelaimingas, todėl jam geriausia dovana būtų dėmesys, šypsena, geras, paguodžiantis žodis, jam dovanotas laikas.

Tai, kad mes šį vakarą esame čia kartu, tai irgi dovana kiekvienam mūsų, nes mes vienas kitam dovanojame savo laiką, savo džiaugsmą, savo mintis ir dėmesį. Pagaliau atėjo metas pasivaišinti paruoštais valgiais, pabendrauti asmeniškai su šalia esančiu arba su tuo, su kuo geidžia širdis. Vakarą užbaigė padėkos Dievui maldomis Vilmantė. Visi skirstėsi džiugūs, su šypsena veide vienas kitam dėkodami už bendrystę, jaukiai ir šiltai praleistą laiką.

 Švento Rašto studijų koordinatorė B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021