Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventinis Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos posėdis (2017-12-14)

Paskelbta: 2017-12-14

Gruodžio 14 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos Ekonominės tarybos nariai su pirmininku mons. Vytautu Grigaravičiumi svarstė parapijos institucijų vadovų pateiktus prašymus lėšoms (2018 metams) gauti.


Tarybos nariai po svarstymų išskubėjo į baziliką, kuri jau yra šildoma infraraudonaisiais spinduliais. „Vaizdas? Įsivaizdavome kitaip, bet gražu ir šiluma jaučiasi“, - džiaugiasi parapijiečiai atėję į šv. Mišias.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičus.


Po Mišių visi, naujai išrinktos Pastoracinės tarybos nariai, susirinko į  paskutinįjį  šių metų tarybos  šventinį posėdį.


Posėdį sveikinimo žodžiais pradėjo pastoracinės tarybos narė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė: „Mielieji, gruodžio 3 dieną, mes, pastoracinės tarybos nariai, prisiekėme Dievo ir žmonių akivaizdoje tarnauti parapijos labui. Gerb. monsinjore Vytautai Grigaravičiau, Jūs mus subūrėte bendrai tarnystei. Būsime Jums atrama visuose pastoraciniuose darbuose. Prisiėmėme atsakomybę, vertiname pasitikėjimą. Sveikindami Jus su artėjančia šv. Kalėdų - Jėzaus Kūdikėlio gimimo švente, linkime Dievo ir žmonių meilės. Seksime drauge paskui Betliejaus žvaigždę“.


Bendraudami prie  atsineštų kuklių vaišių stalo, aptarėme  mums rūpimus parapijos bendruomenės klausimus.

Monsinjoras padėkojo už geranorišką, visokeriopą pagalbą parapijai,  linkėjo ramaus Kūčių vakaro, palaimingų šv. Kalėdų ir kiekvienam nariui padovanojo po Kristaus Prisikėlimo bazilikos 2018 m. kalendorių.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021