Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Susitikimas su Marijos radijo programų direktoriumi P. Narijausku (2017-12-06)

Paskelbta: 2017-12-11

Marijos radijas žinomas visame krikščioniškame pasaulyje, tai didžiausia katalikiška radijo stotis Lietuvoje. Šis radijas skirtas visiems, kurie ieško Dievo ir nori patirti, pajausti Jo veikimą. Laidų metu mes išgirstame Bažnyčios gyvenimo ir mokymo žinovų žodį aktualiomis vertybių ugdymo, visuomeninėmis ir kultūrinėmis temomis.

Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai yra labai aktyvūs Marijos radijo klausytojai, ne vienas ir talkininkavo. Todėl su nekantrumu laukėme susitikimo su Marijos radijo programų direktoriumi kun. Povilu Narijausku, kuris apsilankė mūsų popietėje gruodžio penktąją.

Gerbiamas svečias papasakojo apie radijo programų formavimą, kaip vertinamas laidų populiarumas, kodėl vyksta jų kaita, kaip siekiama laidų kokybės, kokios ateities perspektyvos, kad nepamirštamos Lietuvos gyvenimo aktualijos. Taip pat kalbėjo apie kūrybines ir technines galimybes, savanorystę, lėšas, atsakė į senjorų klausimus.


„Radijas – gyvas organizmas, - sakė prelegentas, - turime reaguoti, kas vyksta Lietuvoje , o pagrindinė mūsų misija – skelbti Gerąją Naujieną“.

Širdingai padėkojome kun. Povilui Narijauskui už išsamų pasakojimą apie Marijos radijo kasdienybę ir ateitį, linkėdami dvasinės stiprybės ir kūrybinės sėkmės, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių klausytojų Marijos radiją, O kiekvienas, siekiantis atsinaujinimo, tobulėjimo, tikėjimo gilumos, be abejo, ras ne vieną laidą , kuri atskleis daug naujo, praturtins.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021