Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gailestingai veik mokymai parapijų darbuotojams (2017-11-30)

Paskelbta: 2017-12-05


Lapkričio 15 d. vykusiuose „Gailestingai veik“ mokymų tęsinį atidarė parapijos klebonas Mons. Vytautas Grigaravičius. Mons.V. Grigaravičius akcentavo jautrumą, pastabumą savo artimajam ir kitiems žmonėms, kuriems trūksta dėmesio, šilumos, palaikymo ir taip pat darant gailestingumo darbus. Taip pat kalbėjo, kad gerus darbus reikia daryti kiekvieną dieną visiems, esantiems aplink mus, ypač pagelbėti vargstantiems ir atstumtiesiems, tačiau tai daryti daugiau nei vieną kartą dalyvaujant rengiamuose gerumo akcijose.


Antroji mokymų paskaita vyko trečiadienį, lapkričio 29 d. paskaitos tema buvo ,,Pirmoji pagalba“. Šį kartą temą pristatė Marija, Vilniaus maltiečių bendrijos darbuotoja, paramedikė, pristatė pirmąją pagalbą sąmonės netekimo, užspringimo, epilepsijos, insulto, miokardo infarkto bei kraujavimo atvejais. Jeigu radote žmogų, nukritusį ant žemės, kuris neatsiliepia į šaukimą, pirmiausia reikia užsitikrinti savo saugumą.

Norėdami įvertinti žmogaus sąmonę, turėtume garsiai ir aiškiai jo paklausti – kas atsitiko? Jeigu žmogus nereaguoja, tada reikia patikrinti jo kvėpavimą – apžiūrėti burną, ar nėra svetimkūnių niekas netrukdo kvėpuoti, stengiamės pamatyti, pajausti, ar yra kvėpavimo požymių. Jei žmogus nekvėpuoja, kviečiame greitąją medicinos pagalbą. Paskaitos metu, norintieji, galėjo patys pabandyti atlikti veiksmų seką bei pabandyti gaivinti tam pritaikytą manekeną, atliekant 2 įpūtimus ir 30 paspaudimų. Paskaitos metu buvo pasakojama ir apie užspringimą.


Užspringimas gali būti dalinis arba pilnas. Dalinio užspringimo atveju skatiname užspringusį asmenį kosėti ir stebime jo būklę. Pilno užspringimo atveju žmogui suduodame ne daugiau kaip 5 kartus į tarpumentę. Jei tai nepadeda atliekame Heimlicho veiksmą. Žmogui praradus sąmonę, kviečiame greitąją pagalbą.

Žmogų ištikus epilepsijos priepuoliui, pirmiausia turėtume pasirūpinti, kad jis nesusižalotų krisdamas. Taip pat stengiamės patraukti visus pavojingus daiktus iš aplinkos. Po galva galime padėti ką nors minkšto, kad nesusitrenktų. Būtinai kviečiame greitąją medicinos pagalbą. Svarbu prisiminti, jog nieko nereikia dėti žmogui į burną! Miokardo infarkto atveju pirmiausia bandome nuraminti žmogų.

Nukentėjusiajam suteikiame patogią padėtį, kad jis galėtų lengvai kvėpuoti, bei kviečiame greitąją pagalbą. Duodame aspirino tabletę bei stebime gyvybinius požymius (sąmonę, pulsą, kvėpavimą). Insulto atveju atsiranda veido raumenų bei vienos kūno pusės raumenų silpnumas arba paralyžius, gali atsirasti kalbos sutrikimų . Jei įtariame insultą, kuo greičiau kviečiame greitąją medicinos pagalbą ir laukiame profesionalios pagalbos.

Dėstytoja paskaitos metu suteikė naudingos informacijos apie įvairius sužalojimus. Svarbiausias išorinio kraujavimo stabdymo būdas – žaizdos užspaudimas ranka, bintu ar kuo kitu. Vidinio kraujavimo atveju, nuraminame nukentėjusįjį, suteikiame jam patogią padėtį, dedame šaltį ant įtariamos kraujuojančios vietos ir skubiai kreipiamės profesionalios pagalbos. Paskaitos metu dalyviai aktyviai dalyvavo, uždavinėjo klausimus, drąsesni kai kuriuos dalykus išbandė praktiškai.

Kitas susitikimas vyks gruodžio 06 d. Maloniai laukiame visų norinčių prisijungti ir gilinti savo žinias slaugos ir sielovados srityje!

Pagalbos namuose tarnybos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021