Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Labdaros koncertas „Ačiū Tau, kad Tu esi“ (2017-11-28)

Paskelbta: 2017-11-30


„Labanakt, Meino princai, labanakt, Naujosios Anglijos karaliai!“ kas vakarą linkėjo ir savotiškai laimino daktaras Larčas (veikėjas John Irving knygoje „Sidro Namų taisyklės“) vaikų prieglaudos gyventojus.

Čia, vaikų globos namuose „Namų židinys“, pirmadienio vakarą 15 gyventojų tvarkėsi, ruošė namų darbus, sportavo. Ne visus juos tinka vadinti vaikais, dalis jų - paaugliai, jaunuoliai, kuriems nebeskaitomos knygos prieš miegą. Globėjos Vidos jie laukė su įspūdžiais apie koncertą ir lauktuvėmis.

Lapkričio 28 d. Teatro klube buvo surengtas labdaros koncertas „Ačiū Tau, kad Tu esi“, kurio metu surinktos lėšos skirtos nevalstybiniams globos namams „Namų židinys“. Koncerto iniciatoriai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenė.

Įžangoje renginio globėjas mons. Vytautas Grigaravičius priminė sekmadienį švęstos Kristaus Karaliaus šventės homiliją: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!“ <...> „Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“.

Globos namų mama Vida Grinienė papasakojo apie „Namų židinio“ gyventojus, kokia svarbi jiems yra visokeriopa parama: palengvinanti buitį ir kasdieninius rūpesčius ar džiuginanti staigmena.

Renginio vedėjas Vilius Kaminskas ragino susirinkusiuosius leisti savo jausmams keliauti: įsimylėti prancūziškai, vaikštinėti Niujorke, siųsti bučinius Ispanijon ir neverkti Argentinoje.

Koncerte skambėjusius G.Gerschwin, A.Piazzolla, A.L.Weber, C.Gardel, C.Velasquez ir kt. kompozitorių kūrinius atliko solistai Agnė Sabulytė ir Jonas Sakalauskas bei akordeonistas Laimonas Salijus.


Galbūt dėl prancūziškų dainų, gal dėl trapios jausmingos nuotaikos koncertas priminė filmą „Džekas ir mechaninė širdis“. Mamos paliktas kūdikis priglaudžiamas pribuvėjos, kuri vietoje užšalusios vaiko širdies įdeda laikrodį su gegute. Jį reikia laiku prisukti, sutepti, o svarbiausia – niekada neįsimylėti.

Linkiu jaunoms „Namų židinio“ gyventojų širdims keliauti: pažinti tikėjimo, meno, bendravimo erdves. Ir tegul visuomet randasi rūpestinga ranka gebanti prižiūrėti tuos subtilius mechanizmus.

Ieva Kuodienė, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021