Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Eikime Dievo nurodytu keliu... (2017-11-22)

Paskelbta: 2017-11-29


Eikime Dievo nurodytu keliu... kvietė senjorus parapijos vikaras kun. Julius Grigonis pagyvenusių žmonių sambūrio popietėje lapkričio 22-ąją.

„Džiaugiuosi Jūsų bendryste, per kurią Jūs patiriate nuoširdumą, atvirumą, - kalbėjo sambūrio dvasios tėvas kun. Julius, - svarbu, kad širdis atsivertų širdžiai, o žodis gali sustiprinti, gali pradžiuginti. Kiekvienas esate apdovanotas talentais, kuriais galite pasidalinti. Kartais neįvertiname šalia esančių. Mokėkite džiaugtis, būkite atlaidūs ir pagarbūs“.

Kun. Julius Grigonis taip pat kalbėjo apie šv. Mišių giliąją prasmę ir esmę, ryšį su Dievu ir Jo veikimą, apie nuodėmes ir atleidimą. „Juk nėra neklystančių, - pabrėžė kunigas,- tik reikia prisipažinti, kad suklydau ir pasitaisyti“.

Sambūrio narė Vida Petkevičienė senjorų vardu padėkojo dvasios tėvui kun. Juliui: „Mes jaučiame Jūsų nuoširdumą ir atvirumą, jaučiame Jūsų širdies turtus, kurie nerūdija. Dėkojame už žinias, kurias mums perduodate, kad mes tobulėtume, siekdami Dievo artumos“.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021