Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – Vis dar esu kelyje: aktorės Virginijos Kochanskytės kūrybos valanda (2017-11-05)

Paskelbta: 2017-11-08


Lapkričio 5-osios sekmadienį po šv. Mišių žaliakalniečiai rinkosi Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje jaukiai pabūti kartu Žaliakalnio bendruomenės valandoje „Tu ant Žalio kalno gyveni“.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tradiciškai prisijungęs prie Žaliakalnio bendruomenės, pasidalijo sekmadienio homilijos refleksijomis primindamas, kad turime būti atpažinti, jog esame Kristaus mokiniai, ne iš rūbų, ar skambių žodžių, bet iš tų vertybių, kurios slypi mūsų širdyse ir kvietė dalytis Meile ir Gerumu.

Nepakartojamoji aktorė Virginija Kochanskytė kūrybos valandoje skaitė poetų, įtakojusių jos gyvenimo pasirinkimus, eiles ir dalijosi prisiminimais apie vaikystę ir mokslo metus Žaliakalnio šlaituos, švelniai žalią kalną tėvų žeme vadindama. Valanda su mylima aktore ir poezija prabėgo kaip mirksnis.


Susitikimą vainikavo Žaliakalnio seniūno Broniaus Girdausko, bendruomenės pirmininkės Reginos Markevičienės ir pačios Virginijos sveikinimo žodžiai mamai Elžbietai, švenčiančiai vardadienį.

Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, bendradarbiaudamas su Kauno miesto V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padaliniu ir Žaliakalnio seniūnija, vykdo projektą „Sociokultūrinis Žaliakalnio bendruomenės ugdymas“, kurio dalimi ir buvo sekmadienio renginys bazilikoje. Projektą remia LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021