Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - apie tautos varpininką V. Kudirką (2017-10-18)

Paskelbta: 2017-10-25

 

Vienas iš mūsų tautos ąžuolų - Vincas Kudirka. Pažinti jį turėtų būti lietuvio moralinis įstatymas. Anuomet „Varpo“ gadynėje vargu ar kieno kito balsas labiau sutapo su mūsų visų teisybe ir sąžine. V. Kudirka lieka su mumis tiek savo žmogiškų kentėjimų nežinomybe, tiek aiškių idealų šviesa. Jis mokė sėti pasėlio grūdus ir neapleisti dirvos. O ar dabar to nebereikia daryti?

Todėl neatsitiktinai į sambūrio popietę pakviečiau Maironio literatūros muziejaus muziejininkę Nijolę Raižytę, kuri spalio 18-ąją senjorams ir papasakojo apie Vincą Kudirką, jo gyvenimo kelius ir siekius, darbus vardan Lietuvos. Artėja Lietuvos valstybės šimtmetis, būtina prisiminti tris pamatinius nacionalinio atgimimo žodžius, kurie pasėti Vinco Kudirkos kūryboje: Lietuva - “Tautiškoje giesmėje“, kelkite –„Varpas“, dirbti – „Labora“.

„Kiekvienas mūsų turi žinoti, kur lietuvis verkia, o kur džiaugiasi, kur vargsta, o kur turtuose, kur apleistas ir nuskriaustas, o kur laisvas ir laimingas, kad matytume katrą brolį reikia gelbėti ir kurio prašyti pagalbos; turime žinoti jausmus, mintis ir darbus lietuvių, idant būtų aišku, kuo galima remtis...“, - rašė Vincas Kudirka. Pravartu jo žodžius būtų žinoti kiekvienam lietuviui ir dabar, o ypač valdžioje sėdintiems.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021