Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Prisiminkime signatarus (2017-09-27)

Paskelbta: 2017-10-09

 

Artėja Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejus. Verta prisiminti svarbiausius mūsų tautos istorijos faktus, o svarbiausia žmones, kurių darbai ir siekiai atstatė valstybę. Senjorams pavasarį pasakojau apie 4 Nepriklausomybės akto signatarus kunigus, rugsėjo paskutiniojo trečiadienio popietėje pratęsiau pasakojimą apie signatarus.

Šį kartą apie Saliamoną Banaitį, Mykolą Biržišką, Kazį Bizauską, Praną Dovydaitį, Petrą Klimą, apie jų nuveiktus darbus Lietuvai, jų siekius ir tvirtas pozicijas siekiant ne pinigų, turto ir postų, bet Lietuvai, jos žmonėms. Kaip galima nepriminti, kad Kazys Bizauskas buvo jauniausias signataras, jam buvo tik 25-eri, o per savo gyvenimą, kai jį sušaudė, buvo 47-eri. O kiek darbų nuveikta. Nedaug kas prisimena, kad 2000 metais popiežius Jonas Paulius II Praną Dovydaitį paskelbė kankiniu.

Antroje popietės dalyje pagerbėme rugsėjo mėnesį gimusius. Mintimis pasidalino Janina Bendžiūnienė, Danutė Masaitienė, Eugenija Bujankina, Janina Eidukevičienė. Ji perskaitė Motinos Teresės misionierių kasdieninę maldą, kurioje daug priminimų kiekvienam mūsų: „...Viešpatie, leisk, kad labiau trokščiau guosti, negu būti guodžiama, suprasti, negu būti suprasta, mylėti, negu būti mylima, nes save užmiršus – atrandama, atleidžiant gaunamas atleidimas, mirštant pabundama amžinam gyvenimui“.

                                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021