Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentai šv. Mišiomis bazilikoje pradėjo naujuosius mokslo metus (2017-10-03)

Paskelbta: 2017-10-04

Spalio 3 d. į Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi Kauno rajono trečiojo  amžiaus universiteto (TAU) dėstytojai ir studentai. Pasimelsti ir padėkoti Dievui už malones atvažiavo senjorai iš Raudondvario, Ringaudų, Karmėlavos, Babtų, Domeikavos, Zapyškio ir kitų Kauno rajono miestelių.

Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis, TAU studentai pradėjo šeštųjų mokslo metų pradžios šventę.

Kun. Julius tarė sveikinimo žodį šio universiteto dėstytojams ir studentams: „Džiugu, kad naujų žinių ateinate siekti su dideliu žinių kraičiu - juk jau esate baigę gyvenimo universitetą, kad siekiate žinių, sulaukę brandaus amžiaus. Šiandien atėjote išgirsti dar vieną žinią - Evangelijos žinią: Dievas yra su mumis!

Mūsų pasaulyje yra nemaža iššūkių, matome daug blogio ir kyla pagunda nuodėmei. F. Dostojevskis sakė: „Matydamas žmonijos nuodėmes, esi suglumęs ir galvoji, kaip su jomis kovoti - ar jėga, ar meile?" Visada pasirinkite kuklią meilę, nes ji yra ta jėga, kuri gali įveikti sunkumus. Turime girdėti ir priimti Gerąją Naujieną, Gerą Žinią, gyventi su meile ir gailestingumu."

Po šv. Mišių sveikinimo žodį tarė šio universiteto rektorė Edita Žaromskienė ir pakvietė visus pasiklausyti muzikinio spektaklio „Tėvo Stanislovo varpai“, kurį atliko solistas Liudas Mikalauskas (bosas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas) ir Valdas Andriuškevičius (klarnetas).

Koncerto metu skambėjo paties Tėvo Stanislovo surinkti ir naujam gyvenimui prikelti varpai, kurių aidu skamba Vienuolio žodžiai: „Gėris ir meilė! Gėris ir meilė!”


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021