Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švento Rašto studijų naujovės su dvasios vadovu kun. V. Dudoniu (2017-09-13)

Paskelbta: 2017-09-29

Rugsėjo 13-ąja dieną po vakarinių šv. Mišių grupė Švento  Rašto narių tradiciškai susirinko į parapijos švenčių rengimo salę. Tačiau greitai teko persikelti į konferencijų salę, kur juos pakvietė naujasis Dvasios tėvas ir vadovas kun. Virgilijus Dudonis.

Paprašęs susėsti ratu, kad vienas kitą matytume, sukalbėjome maldą, po to kartu su dainininku Gintautu Tautkumi (kunigas paleido kompaktą) sugiedojome giesmę „Dievo Žodžiu ir Dievo Dvasia“(kiekvienam buvo padalinti lapai su giesmės žodžiais).

Po tokios įspūdingos pradžios kunigas pristatė šių metų veiklos programą. Skaitysime, mąstysime, išgyvensime Dievo veikimą per paskutiniąją Biblijos knygą „Apreiškimas Jonui“.

Dirbsime tokia tvarka:

Kiekvienas namuose pasiruoš pradžios maldai – kreipinį į Šventąją Dvasią. Užsiėmimo pradžioje kunigas savo nuožiūra paprašys kurio nors vieno pravesti šią maldą.

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje dalyviai gaus namų darbą – skaityti ir apmąstyti vieną arba du skyrius iš Apreiškimo Jonui knygos.

Kito užsiėmimo metu pusė valandos bus skirta individualiems pasisakymams, kaip jie suprato, ką norėjo Dievo Žodis pasakyti viena ar kita ištarme.

Antrąjį pusvalandį kartu skaitysime ir aptarsime išgirstąjį tekstą.

Užsiėmimai baigsis giesme, malda.

Rugsėjo 27-ąja įvyko antrasis užsiėmimas.

Pirmasis kreipinį į Šventąją Dvasią labai gražiai, pamaldžiai pravedė Marijus. Po to viskas vyko taip, kaip buvo numatyta. Pradžioje kalbėjo drąsiausieji: Algirdas, Tomas, tačiau vėliau dauguma norėjo pasisakyti.

Parėjusi namo, pamąsčiau, koks nuostabus Dievo veikimas: penkerius metus mokėmės skaityti, klausėmės autoritetingų Rašto žinovų, žavėjomės jų išmintimi, įžvalgomis, o štai dabar pažinimo procese turime patys būti dalyviais. Šlovė Viešpačiui!

Šv. Rašto studijų koordinatorė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021