Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šeimų bendruomenė pradeda naują sezoną (2017-09-14)

Paskelbta: 2017-09-15

Nepastebimai prabėgus vasarai, parapijos šeimų bendruomenė vėl atnaujino savo susitikimus.

Pirmasis susitikimas įvyko Šiluvos atlaiduose rugsėjo 10 d., kur, kartu su tūkstantine minia ir Kauno arkivyskupijos kunigais, jaučiant palaimintąjį Teofilių Matulionį, meldėmės už lietuvius pasaulyje.

Rugsėjo 11 d. susirinkimą parapijoje pradėjome šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis  savo homilija kvietė atverti širdis gailestingumui, atjautai, nešykštėti meilės artimui.

Po šv. Mišių monsinjoras pakvietė pasidalinti vasaros įspūdžiais, dvasiniais išgyvenimais. Buvo įdomu išgirsti vienos šeimos liudijimą, kad po apsilankymo Lurde praėjo rankos skausmai, kita šeima lankėsi Paryžiuje Dievo Motinos katedroje ir t.t.

Susitikimo metu mons. Vytautas supažindino su naujuoju parapijos vikaru kun.Virgilijumi Dudoniu. Džiaugiamės, kad bendruomenė nori gilinti tikėjimą ir susitikti kiekvieną savaitę.

Staselė  Raščiuvienė,Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021