Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Esate laukiami... (2017-09-07)

Paskelbta: 2017-09-12


Rugsėjo 6-ąją į pirmąjį susitikimą po vasaros susirinko senjorai. Visi puikiai nusiteikę ir pasididžiuodami, kad jau vienuoliktus metus tęsiasi sambūrio bendrystė.

Popietėje apsilankęs klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino senjorus, pasidžiaugdamas gražiu būriu, matydamas pasitempusius, pasipuošusius.


„Jūsų kiekvienas susitikimas, pabuvimas – tai lyg atsinaujinimas, savotiška mokykla,- sakė klebonas , - ateikite, nes esate laukiami, išnaudokite progą, išgirsite naujienų, pabendrausite, nenugrimsite į depresiją, Dievas atveria visiems ir visus kelius. Linkiu gražaus sezono ir dvasingumo“.


Sambūrio narė Vida Petkevičienė padėkojo klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už didelį dėmesį ir rūpestį senjorais bei suteiktas galimybes, apsilankant šventovėje, tobulėti, pažinti, neužsisklęsti. Ir palinkėjo gerbiamam klebonui atrasti kelią į tų žmonių širdis, kurių takai apaugę piktžolėmis.

Ilgai dar nenutilo pasidalinimas mintimis apie prabėgusią vasarą, o vėliau ir dainos. Kaipgi be jų – pamėgtų mūsų tautos dainų, kurias galima ir giesmėmis pavadinti. Aptarėme, ką veiksime šį rudenį Ir nutarėme artimiausiu metu aplankyti Telšius.

                                                                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021