Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos mokyklos naujuosius mokslo metus pradėjo šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2017-09-01)

Paskelbta: 2017-09-01


Rudenišką, bet šiltą lietučiu dvelkiantį rugsėjo pirmosios rytą, pradėdami naujuosius mokslo metus, į šv. Mišias Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi „Saulės“, Jono  Jablonskio gimnazijų,  V. Bacevičiaus pradinės mokyklos moksleiviai, mokytojai, vadovai.

Tradiciškai šiose Šv. Mišiose dalyvavo  ir patys mažiausieji - tai Žaliakalnio vaikų darželio auklėtiniai, kuriuos atlydėjo jų auklėtojos.


Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Pasveikinęs susirinkusius su Rugsėjo pirmosios švente parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu priminė, kad šiandien švenčiame ne tik Mokslo ir žinių dieną, bet ir Pasaulinės maldos rūpinantis Kūrinija dieną.


„Šią dieną galima trumpam sugrįžti į nerūpestingą vaikystę, prisiminti pirmą pamoką mokykloje, smagu stebėti miesto gatvėmis šurmuliuojančius jaunimą su puokštėmis įvairiaspalvių rudeninių gėlių, ypač mažuosius, tvirtai įsikibusius į mamos ar tėčio ranką. Žvelgdamas į juos kiekvienas, manau, prisimena savo pirmuosius nedrąsius žingsnius į mokslo aukštumas. Mums visiems ši diena išlieka pačia įsimintiniausia, labiausiai jaudinančia diena gyvenime“, - kalbėjo klebonas.


Homilijoje monsinjoras kvietė prašyti Dievo malonės dovanų ir sėkmės tiems, kurie po trumpo atokvėpio pradeda naujuosius mokslo metus, kvietė atverti savo širdis Dievui, kad Jis galėtų mumyse veikti. „Nuoširdžiai prašykite Dievo, kad Jo suteiktos dovanos jumyse išsiskleistų ir padėtų prasmingai gyventi. Niekada nepamirškite Jam dėkoti už kiekvieną gautą malonę. Ir kaip apaštalas Paulius kviečia, visada atsiminkite, kad mes negalime didžiuotis prieš Dievą. Jo dėka esame Jėzuje Kristuje, kuris Dievo valia tapo išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, kad kas giriasi girtųsi Viešpačiu (plg. 1Kor. 1,29-31 ), - baigė homiliją monsinjoras. (išsamiai žr. >>>)


Šv. Mišių metu giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos jaunimo grupė „Akordas“, vadovaujama meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.

Mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo liturgijoje, skaitė skaitinius, per visuotinę bendruomeninę maldą išsakė savo prašymus. Atnašų procesijoje Jono Jablonskio mokiniai atnešė žvakę, kaip Dievo šviesos simbolį , o „Saulės“ gimnazijos moksleiviai - gėles bazilikos altoriui papuošti.


Parapijos vikarai kun. J. Grigonis ir kun. V. Dudonis šį šventišką rytą išskubėjo dar į kelias parapijos mokyklas, kuriose tarė padrąsinantį žodį moksleiviams, linkėjo stiprybės ir Dievo palaimos mokytojams bei tėveliams.

                                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021