Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Diakonas dr. Benas Ulevičius paskirtas tarnauti Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-07-06)

Paskelbta: 2017-07-06

Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, arkikatedroje bazilikoje pirmą kartą vyko nuolatinių diakonų šventimai. Vyrai   penkerius  metus studijavo dvasinio gyvenimo bei šeimos santykių ugdymo ir sielovadinės tarnystės praktikos programą (išsamiau skaityti >>>)

„Pašaukimas yra ne mūsų nuopelnas, bet Dievo dovana – tiek pačiam pašauktajam, tiek ir Bažnyčiai, taigi Kauno arkivyskupijai ir Kariuomenės ordinariatui Lietuvoje. Pirmą kartą šventinami nuolatiniai diakonai, vedę vyrai, jau turintys šeimos ir profesinio gyvenimo patirties. Nuoširdžiai sveikinu Jus, atsiliepusius į Viešpaties šaukimą – sveikinu Nerijų Čapą OFS, Darių Chmieliauską, Audrių Jesinską, Beną Ulevičių ir Darių Venčkauską. Mano malda apima ir Jūsų žmonas Živilę, Jonę, Astą, Dalę ir Neringą bei vaikus, kurie tam tikru būdu dalyvauja Jūsų pašaukimo gyvenime. Dėkoju Jums už Jūsų drąsų tikėjimą ir palaikančią meilę“, - homilijoje kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas (išsamiau skaityti >>>)


Šią dieną  šventimus priėmė ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas dr. Benas Ulevičius. Diakoną dr. Beną Ulevičių Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas paskyrė tarnauti Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021