Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių išvyka į Aukštaitiją (2017-06-08)

Paskelbta: 2017-06-14

Birželio mėn. pirmasis trečiadienis. Ankstų rytą senjorai rinkosi prie mūsų Šventovės, susiruošę pakeliauti po Aukštaitiją. Vikaras kun. Julius Grigonis , išlydėdamas mus, palaimino ir palinkėjo prasmingos kelionės. Taigi, vykstame ten, kur tyliai sruvena Nevėžis... Važiuojant papasakojau Panevėžio miesto istoriją.

Pirmasis mūsų sustojimas - Bistrampolio dvare. Su jo istorija mus supažindino gidas Justas Piliponis. Ekspozicija rūmų kambariuose, ledainėje, pasakojanti kelių šimtmečių istoriją. Buvusioje elektros skydinėje įrengta koplytėlė, čia stovi kryžius, prie kurio mirė knygnešys Jurgis Bielinis. Dvaro parko takeliais nukeliavome iki arklidės, pasigėrėjome žirgais ir pamaitinome danielių būrį. Viešnagę dvaro rūmuose užbaigėme pasivaišinę arbata ir pyragu.


Panevėžyje pirmiausia aplankėme Kristaus Karaliaus katedrą. Mus labai mielai pasitiko Katedros administratorius kun. Eugenijus  Troickis ir supažindino su šventovės, turinčios klasicizmo ir baroko bruožų, istorija. Taip pat papasakojo apie vyskupą K. Paltaroką, kurio palaikai ilsisi Katedros rūsyje, ir jo darbus bei apie kun. Alfonsą Lipniūną /2006 m. pradėtas paskelbimo palaimintuoju procesas/.

Ką dar galima per trumpą laiką įdomaus pamatyti Panevėžyje? Miesto turizmo centras informavo, kad labai įdomią kolekciją turi sukaupęs Klemensas Sakalauskas. Išties nustebino visus labai didele eksponatų įvairovė. Tai mūsų tautos gyvenimą ir buitį atspindintys eksponatai, taip pat sovietinio laiko dviračiai ar traktorius bei kita atributika, o labiausiai – gramofonų, ir iki šiol grojančių, kolekcija.


Iš Panevėžio mūsų kelionės tikslas – Krekenava, kur Pašilių miške įsikūręs stumbrynas. Neišgąsdino lietus. Nors negalėjome pasivaikščioti miško takais, bet pamatėme stumbrus,o stumbrininkas-medžioklės plotų prižiūrėtojas Andrius Daugelavičius visus sužavėjo labai įdomiu pasakojimu apie stumbryną, jo įsikūrimą, stumbrų gyvenimą.

Paskutinis mūsų kelionės tikslas – aplankyti Paberžę. Čia jau ir lietus nelijo. Mes Paberžės medinėje Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnytėlėje, kurioje kunigavo vienas iš 1863 m. sukilimo vadų – Antanas Mackevičius, kurioje iš tremties grįžęs čia 34 metus klebonavo Tėvas Stanislovas.

1863 m. sukilimo muziejaus Paberžėje vedėja Alina Galvanauskienė bažnytėlėje papasakojo jos istoriją, taip pat apie Tėvo Stanislovo gyvenimą ir darbus Paberžėje. Pakerėjo jos gilus ir betarpiškas pasakojimas , galbūt ir dėlto , kad jai teko pažinti kapucinų vienuolį, būti šalia, bendrauti.


Taip pat apžiūrėjome Tėvo Stanislovo sukauptą liturginių drabužių ir atributikos, buities kolekciją. Pagerbėme Tėvo Stanisovą jo amžino poilsio vietoje. Neseniai restauruotuose, netoli nuo bažnytėlės esančiuose Šilingų dvaro rūmuose, kuriuose rinkdavosi sukilėliai, įkurtas 1863 m. sukilimo muziejus. Jo vedėja Alina supažindino su ekspozicija, kuri nukelia į sudėtingus ir dramatiškus XVIII – XIX a. įvykius. Ir parodė mums trumpą dokumentinį filmą apie Tėvą Stanislovą.


Jaukioje muziejaus salėje mes turėjome agapę. Buvome labai dėkingi vedėjai Alinai už labai širdingą priėmimą. Jau ir vakaras, kelionė iki Kauno neprailgo, buvome kupini įspūdžių, visi sveiki, nuotaikingi. Visą kelią nenutilo dainos. Tai, ką pamatėme ir patyrėme, ilgai neišblės.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021