Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykų rytas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-04-16)

Paskelbta: 2017-04-18


Balandžio 16 d., šv. Velykų sekmadienio rytą, džiugiąją Kristaus Prisikėlimo naujieną skelbė bažnyčių varpai ir apsnigtos Kauno m. gatvės, nuo sniego gausos nulūžusios medžių šakos.

Šį ankstų snieguotą šventų Velykų rytą į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią ir į baziliką susirinko gausus būrys tikinčiųjų - patys ištvermingiausi, atsidavusieji Viešpačiui, nepabijojusieji sniego, vandens ir slidumo gatvėse.


Išpuoštoje bazilikoje iškilmės prasidėjo pašlakstymu per Velyknaktį pašventintu vandeniu, o iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu, einama triskart aplink šventovę, dėl naktį pokštą iškrėtusios gamtos išdaigos vyko Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Iškilmingai procesijai ir Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai – kun. J. Grigonis, kun. P. Narijauskas, kun. dr. prof. R. Pukenis.


„Su šv. Kalėdomis būkite pasveikinti šį šv. Velykų rytą , - sveikindamas po procesijos juokavo parapijos klebonas, - kaip gerai, kad mūsų bazilika turi privalumą, yra didelė ir mes galėjome procesiją eiti viduje“.

Po Evangelijos skaitinio, dar kartą pasveikinęs tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente, klebonas perskaitė Lietuvos vyskupų ganytojišką velykinį laišką.


„Visi esame pašaukti sekti prisikėlusiu Jėzumi, ištikimai eidami savo pašaukimo keliu. Tą mums primena garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis – mūsų krašto sūnus, kurio paskelbimą palaimintuoju švęsime birželio 25 dieną Vilniaus Katedros aikštėje. Kviečiame visus, kas tik gali, atvykti į šią iškilmę – iš Lietuvos ir išeivijos, – kad padėkotume Viešpačiui už tokią brangią dovaną. Kristus savo mirtimi ir prisikėlimu kiekvienam atvėrė Dangaus vartus. Iki beatifikacijos likusį laiką išnaudokime dvasiniam pasiruošimui”, - kvietė vyskupai.


Šv. Mišių liturgijoje dalyvavo parapijos bendruomenės nariai, kurie skaitė skaitinius, giedojo Šeimų bendruomenės narys, solistas Mindaugas Zimkus, parapijos Sumos choras vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Šią dieną gimtadienį švenčiantis parapijos vikaras kun. J. Grigonis buvo pasveikintas gėlių puokšte ir plojimais.


Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas padėkojo parapijos kunigams, patarnautojams, bazilikos chorui, dūdoriams, institucijoms, parapijiečiams, padėjusiems rengti iškilmes.


                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021