Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunavedžių ir sutuoktinių vakaras parapijoje, II dalis (2017-02-12)

Paskelbta: 2017-02-28

Kun. Linas Šipavičius homilijoje išryškino dvasinio gyvenimo svarbą žmogaus gyvenime, o, kalbėdamas santuokos tema, pabrėžė ištikimybės svarbą. Kun. Linas akcentavo, kad santuokos priesaika labai tampriai susijusi su Santuokos sakramentu. Du žmonės sutuoktuvių dieną atėję į Viešpaties namus prisiekia vienas kitam du dalykus: meilę ir ištikimybę. Dievas suteikia mums galimybę tai ištesėti savo gyvenime.

Suskambo nuostabi giesmė: „Aš jums atsiųsiu rožių lietų/ Iš dangaus, iš beribio dangaus/ Džiaugsmuose ir skausmuose lydėsiu/ Ir parodysiu kelius link Jo šviesos“.

Apglėbė tarsi sparnais paguoda - šv. Teresėlės pažadas, kad nors ir ne viskas gyvenant santuokoje būna lengva, ne viskas paprasta ir aišku, bet yra daug užtarėjų ir pagalbininkų Danguje, kurie švelniai, bet stipriai pagelbsti šeimos nariams atsidūrus sunkumuose, tik reikia prisiminti ir paprašyti jų pagalbos, išgyvenant sunkumus... Nes mylinčiam Tėvui nėra negalimų dalykų, ypač jei atkakliai meldžiasi visi šeimos nariai.

Dievo Žodį skelbė sutuoktiniai Ingrida Vuosaitytė ir Valdemaras Jazgevičius, psalmę giedojo vargonininkas Ramūnas Baranauskas, kanklėmis kankliavo Anė Lažauninkaitė. Buvo labai jautru ir iškilminga.

Po homilijos klebonas pakvietė poras sustoti vienas priešais kitą bazilikos viduryje ir iškilmingai atnaujinti savo meilės ir ištikimybės priesaiką vienas kitam. Kaip jautriai ir drąsiai sutuoktiniai tarė priesaikos žodžius, kokia ypatinga buvo toji akimirka!

Visuotinėje maldoje visi kartu meldėmės už jaunavedžius, už visus sutuoktinius ir už sužadėtinių programos savanorius, kad sustiprinti gyvojo Kristaus meilės liudytų tikėjimą ir skleistų gerumą kitiems. Duonos ir vyno atnašas nešė Virginija ir Tomas Junduliai. O kaip susikaupę, rūpestingai, drauge džiugiai ir iškilmingai jų vaikai atnešė degančias tris žvakutes už 2014 m., 2015 m., 2016 m. jaunavedžius. Tai buvo gyvas liudijimas ir priminimas jaunavedžiams, kad Santuokos sakramentu jie įsipareigojo gerbti gyvybę, o gimusius vaikučius privalės krikštyti ir auklėti bei auginti krikščioniškai.

Po iškilmingo palaiminimo šv. Mišių pabaigoje visos sutuoktinių poros buvo pakviestos į agapę prie bendro jaunavedžių stalo bazilikos Parodų salėje, kurią labai skoningai ir romantiškai išpuošė Indrė ir Julius Baronai. Vaišindamiesi saldumynais ir šnekučiuodami tarpusavyje, sutuoktiniai maloniai bendravo su kitomis poromis, klebonu ir parapijos darbuotojais bei savanoriais. Visi pradžiugome susipažinę. Ypatinga buvo sužinoti, kad šventėje dalyvauja vos prieš tris savaites 2017 m. sausio mėnesį susituokusi jaunavedžių pora.

Šventės pabaigoje s. Ramutė padėkojo sužadėtinių programos savanoriams už pasiaukojamą tikėjimo liudijimą ir įteikė kiekvienai porai po rožės žiedą ir saldumynų „širdeles“. Buvo labai jautru ir romantiška.

Mudu su vyru grįžome namo sustiprinti, pakylėti, paraginti ir padrąsinti siekti dar gilesnės vienybės santuokoje per maldą ir sakramentus, ir visai nenusiminę, kad vakaras darėsi žvarbus, o vaikai po šv. Mišių atrodė dar labiau pašėlę nei anksčiau…

Evelina Ambrazevičienė, Jaunų šeimų ratelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021