Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos sutvirtinamųjų „Alfa“ kurso savaitgalis (2017-02-11)

Paskelbta: 2017-02-13


Baigiantis „Alfa“ kurso programai, vasario 10-11 dienomis Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų (MVS) kongregacijos namuose (Žeimenos g. 6) vyko Kristaus Prisikėlimo parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių „Alfa“ savaitgalis.

Dalyvavo 11 jaunuolių, katechetė Irena Romaškaitė, jos pagalbininkė ses. Birutė Matusevičiūtė. Renginį organizuoti ir vesti buvo pakviesti šv. Damijono maldos grupės jaunuoliai, Kauno VDU teologijos fakulteto studentai: Ieva, Jonas, Sigita, Gabrielė.

Savaitgalis prasidėjo jaukiu susipažinimo vakaru, kurio metu per įvairius žaidimus išsamiau sužinojome vieni apie kitus. Po vakarienės vyko maldos, giesmių, liudijimų vakaras. Šv. Damijono grupės nariai Algimantas, Rima ir Jonas paliudijo, kaip Dievas kiekvieną žmogų šaukia ir skirtingais keliais veda į vis didesnį tikėjimo ir Jo meilės pažinimą.

Antroji savaitgalio diena, šeštadienis, prasidėjo ryto malda. Po pusryčių visi dalyvavo proto mūšyje: dvi sutvirtinamųjų komandos varžėsi sporto, loginio mąstymo ir tikėjimo žinių konkurse. Jėgos buvo apylygės, todėl niekas nesijautė labai pralaimėjęs. Po trumpos pertraukėlės prasidėjo pasiruošimas Susitaikinimo sakramentui ir Eucharistijos šventimui.

 


Ieva paliudijo apie Atgailos sakramento reikšmę jos gyvenime ir priminė jaunuoliams, kaip pasiruošti šiam Dievo gailestingumo priėmimui. Buvo išdalyti lapai su išpažinties eiga ir klausimynu, kuriame viskas orientuota į Dievo meilę. Po pietų vyko mokymas apie Šv. Dvasią, jos vietą ir svarbą krikščionio gyvenime. Buvo aptarta Sutvirtinimo sakramento esmė ir Šventosios Dvasios dovanų svarba. Apie tai kalbėjo Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras, Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas. Kun. Povilas papasakojo ir apie savo tikėjimo kelią.

„Alfa“ savaitgalis baigėsi iškilmingu Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Linas Šipavičius. Homilijos metu kunigas pabrėžė, kaip svarbu gyvenime būti sąžiningam ir pasitikėti Dievu. Esi laimingas, kai turi ramią sąžinę, o ne bet kuria kaina sieki karjeros ar turto.Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021