Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos veiklos ataskaita už 2016 m. (2017-01-18)

Paskelbta: 2017-01-24

Draugijoje yra 24 nariai. 2016 metai draugijai buvo prasmingi ir turiningi dvasiniu požiūriu. Tikslingai dalyvauta piligriminėse kelionėse. Gegužės 13-ąją vyko pasimelsti ir padėkoti Šiluvos Marijai. Priartėjus prie Šiluvos, buvo einamas Kryžiaus kelias iki miestelio.

Rugpjūčio 13-ąją Šiluvoje dalyvavo Kauno arkivyskupijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos metiniame susirinkime, kuriame apie savo veiklą papasakojo Šiluvos, Raseinių, Jonavos, Kėdainių, Karmėlavos bei mūsų Prisikėlimo parapijos draugijos vadovai. Po šv. Mišių Marijos Apsireiškimo koplyčioje draugijos nariai, vadovaujant dvasios vadovui kun. Gintarui Blužui, atnaujino Pasiaukojimo Šiluvos Dievo Motinai aktą. Rugsėjo 11-ąją vyko į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, švenčiant Ypatingąjį Gailestingumo Jubiliejų.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį vyksta draugijos narių susitikimas su dvasios vadovu vikaru kun. Juliumi Grigoniu: išklausome kunigo katechezę, pagiliname tikėjimo žinias, diskutuojame, dalijamės liudijimais. Tą dieną aukojamos ir šv. Mišios už draugijos dvasios vadovą, narius bei kitomis intencijomis.

Kasdien, prieš vakarines šv. Mišias, 17,30 val. bazilikoje draugijos nariai (pasiaukodami) kalba Rožinį.Draugijos nariai dalyvauja ir parapijos gyvenime, Carito veikloje, savanoriauja Marijos radijuje.

Draugijos koordinatorė dr. Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021