Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės adventinis vakaras (2016-12-21)

Paskelbta: 2016-12-30


Gruodžio 21 dieną po šventų Mišių, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, jaukioje šventinėje aplinkoje vyko adventinis vakaras.
Jame dalyvavo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos šeimų bendruomenės nariai, arkivyskupas L. Virbalas, klebonas mons. V. Grigaravičius, Marijos radijo direktorius kun. P. Narijauskas, parapijos kunigai.
Vakaro metu arkivyskupas šventino adventinius patiekalus, laimino visus susirinkusius, lauždami kalėdaičius vieni kitiems išsakėme nuoširdžius palinkėjimus, tikėdami, kad jie būtinai išsipildys, dėkojome vieni kitiems už bendrystę, ėjimą kartu, kurie tęsiasi jau penkerius metus.

Staselė Raščiuvienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021