Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – ekskursija po Suvalkiją (2008-06-18)

Paskelbta: 2008-06-25

 

Saulėtą birželio 18-osios rytą pagyvenusių žmonių sambūris išvyko aplankyti Sūduvos žemę. Pirmasis sustojimas - Pilviškiuose. Čia mes aplankėme naujai atstatomą bažnyčią. Mus mielai sutiko ir papasakojo apie bažnyčios istoriją klebonas Algirdas Žukauskas.

Iš Pilviškių mes pasukome V.Kudirkos tėviškėn. Prie klėtelės mus pasitiko Vilkaviškio kraštotyros muziejaus direktorius Antanas Žilinskas, papasakojo apie žymaus lietuvio gyvenimą ir šios sodybos istoriją. Nedidelėje klėtelėje, apžiūrėdami eksponatus, mes tarsi pajautėme V.Kudirkos gyvenimo laikų dvasią. Taip pat aplankėme Paežerių senas kapinaites, kur palaidoti V. Kudirkos tėvai. Nuo čia labai netoli ir Mažučių šaltinėlis. Tad kaip nesustoti? Čia pastatyta Marijos Malonių versmės koplyčia, pievoje rymo Jėzaus gyvenimo medžio skulptūros ir paminklinis akmuo poetei Juzei Augustaitytei -Vaičiūnienei.

Vilkaviškyje aplankėme naujai atstatytą Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedrą, kuri šiemet švęs 10-ąsias konsekravimo metines, taip pat Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos paminklus. Iš čia mes pasukome Bartninkų link. Bartninkų bažnyčia, kurioje buvo pakrikštytas J.Basanavičius, sugriauta, stūkso tik jos griuvėsiai, primindami kokias žaizdas mums paliko karas. Mes pasimeldėme, kaip ir visi bartninkiečiai, mažoje jų bažnytėlėje.

Ožkabaliai. Čia ne tik apžiūrėjome Lietuvos ąžuolui Jonui Basanavičiui skirtą ekspoziciją atstatytoje sodyboje, vaikščiojome po Atgimimo ąžuolyną, kuriam kitais metais jau sukaks dvidešimt metų. Mus lydėjo muziejaus fondų saugotojas Sigitas Plečkaitis ir labai įdomiai pasakojo, atskleisdamas J.Basanavičiaus gyvenimo istori jos puslapius. Nepajutome, kad jau ir dienos popietė, tad buvo labai miela susėsti J.Basanavičiaus sodybos kluone ir čia turėti agapę. 


Daugelis buvo girdėję istoriją, kaip raudonieji okupantai Budavonės girioje nukankino tris kunigus, tad sustojome ir nusilenkėme jiems prie paminklo nukankinimo vietoje, o Vilkaviškyje prie jiems skirto paminklo katedros šventoriuje.
Paskutinis mūsų sustojimas - Paežerių dvare. Buvome sužavėti dvaro grožiu, bet nuliūdinti, kad jis buvo labai suniokotas sovietinės okupacijos metais. Taip pat daug sužinojome apie Sūduvos žemę, apžiūrėję čia įsikūrusį Vilkaviškio kraštotyros muziejų .

Pilni įspūdžių, truputį ir pavargę, bet su dainomis grįžome į Kauną.

                                                                                                Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021