Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento koncertas „Belaukiant Kalėdų“ tęsiasi (2016-12-12)

Paskelbta: 2016-12-12

Gruodžio 11 d, trečiąjį advento sekmadienį, vadinamą Džiaugsmo sekmadieniu, į bazilikos konferencijų salę parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narius bei svečius pasiklausyti adventinio koncerto „Belaukiant šv. Kalėdų“.

Tai projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ adventinių koncertų ciklas, kuris jau keliolika metų skamba per keturis advento sekmadienius. Šįmet šiuos adventinius koncertus remia Lietuvos Respublikos Seimo narys Gabrielius Landsbergis.


Prieš renginį parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie labdaros darbus laukiant advento ir kvietė su meile bei atjauta paruošti dovanėles, kurios bus skirtos Carito sriubos valgykloje besimaitinantiems kauniečiams.

Pratęsdamas monsinjoro mintį, E.Stancikas iškėlė klausimą apie dovanų prasmę: ar reikia dovanoti daiktą, kuris bus nereikalingas, kuris stovės nepaliestas, nevartomas, supakuotas. Dovanoti daiktą, kuris tau netinka, - tai ne dovana, tai tavo problemos išsprendimas. Aktorius pasiūlė dovanoti dalelę savo širdies, savo laiko, savo kūrybos - tai rodys tavo krikščionišką santykį su kitu žmogumi.


Adventas – džiugus laukimas. Tęsiant šią gražią sekmadienių kelionę, tai keturios stotelės, keturis mintys... "Šiomis dienomis išgirdau nuostabią mintį: „Šviesos tunelio gale – veidrodis“, - kalbėjo E. Stancikas. - Ką tai reiškia? Kaip tai jūs suprastumėte? - uždavė klausimą sėdintiems salėje ir pats atsakė: Tame veidrodyje atsispindi mano šviesa ir neleidžia pasiklysti man pačiam. Taigi, nebijokime suvokti, kas esame, vertinkime šį suvokimą ir kryptingai į tą gelmę, į tą vertikalę vesti ...."


Popietės muzikinę puokštę padovanojo Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius solistas Mindaugas Jankauskas ir pianistė Rūta Blaškytė. Nors ir turėdami daug koncertų įvairių šalių scenose, šie jaunieji talentai surado galimybę pradžiuginti ir mus. „Deja, laisvos kėdžių vietos šiandieną rodo, kažin ar reikalingi šie pasirodymai mums patiems, ar reikia mums šio maisto“ - atviravo Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius aktorius Egidijus Stancikas, pristatydamas muzikus.


Koncertą pradėjo pianistė Rūta Blaškytė M. K. Čiurlionio „Preliudas “ melodija. Toliau skambėjo Mindaugo Jankausko atliekamos keturios F. Šuberto dainų ciklo „Žiemos kelias“ dalys. Koncerto pabaigoje sulaukęs daug katučių, dainininkas dar padovanojo mums dainų apie žiemą, sniegą, linkėdamas gražių šv. Kalėdų.

Parodų salėje buvo eksponuojama dailininko skulptoriaus Stasio Žirgulio darbų paroda. Skulptorius Stasys Žirgulis yra Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys.


Jo darbai puošia Lietuvos miestus ir miestelius. S. Žirgulio darbų yra įsigiję įvairūs Europos šalių muziejai: Kelno moderniojo meno muziejus, Rygos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos dailės fondas, privačios galerijos ir kolekcionieriai Olandijoje, Vokietijoje, Suomijoje, JAV ir kt.

Parodos lankytojai gali pasigrožėti tik keletu jo darbų, kurie eksponuojami bazilikoje, tai „Išdavystės skraistė“ (švinas), „Visatos tiesa“ (aliuminis ir granitas), Godo.

                                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021