Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ir vaikų pirmasis advento sekmadienis (2016-12-27)

Paskelbta: 2016-12-07

2016 m. lapkričio 27 d. 12.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje jaunos šeimos su vaikais susirinkome švęsti pirmąjį Advento sekmadienį.


Šv. Mišias aukojo Švč. Sakramento koplyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius. Giedoti giesmes vaikams ir tėveliams padėjo s. Virginija Juciūnaitė.

Homilijoje kunigas atkreipdamas dėmesį į Evangelijoje skelbtus Viešpaties žodžius: „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42), kalbėjo apie tai, kad esame raginami tvirtai žengti į žmogiškojo gyvenimo pilnatvę, kuri tampa įmanoma tik nuolatiniame santykyje su Jėzumi Kristumi. Taip pat labai įdomiai papasakojo apie Advento prasmę, apie svarbiausią šio laikotarpio simbolį – vainiką su keturiomis žvakėmis, simbolizuojančiomis savaites iki kūdikėlio Jėzaus gimimo. Vaikai, ypač vyresnieji, susidomėję klausėsi vainiko atsiradimo istorijos.


Netrukus, visus vaikučius kunigas pakvietė prieiti arčiau altoriaus, kur buvo padėtas didelis, puošnus advento vainikas. Sustoję ratu, vaikai sudėjo pušies šakeles aplink vainiką, taip padarydami dar vieną - vaikų Advento vainiką. Kunigas palaimino abu vainikus, o pirmąją advento žvakę uždegė tėtis Darius su vaikais (Jokūbu ir Kotryna), kurie su degančia tikėjimo šviesa savo širdyse, ateinančio Kūdikėlio meldžia išgydymo malonės savo mamytei Živilei. Visuotinėje maldoje kartu su s. Ramute Budvytyte visi nuoširdžiai meldėmės daugybe intencijų, tarp jų - už visas mūsų parapijos šeimas, o ypač už tas, kurios šiuo metu patiria įvairius sunkumus, išbandymus. Dievo gailestingumo ir gydančios Jo malonės prašėme visiems sergantiems vaikučiams bei jų tėveliams.


Šv. Mišių pabaigoje, visai savaitei pasisėmę dvasinės stiprybės, šeimos neskubėjo skirstytis, nes s. Ramutė buvo paruošusi siurprizą ne tik vaikučiams, bet ir jų tėveliams. Visiems buvo įteikti originalūs, rankų darbo krepšeliai, į kuriuos, pasak s. Ramutės, nuo šio, I-ojo Advento sekmadienio visi vaikučiai ir tėveliai, esame kviečiami kasdien padovanoti malonią smulkmenėlę vienas kitam, kuri kiekvieną pradžiugintų, ir taip paruoštų mūsų šeimas dar nuoširdžiau laukti šv. Kalėdų. Tuo būdu kiekvienas buvome pakviestas savo šeimose sėti gėrį, širdžių šilumą ir meilę. Vėliau, visi besidžiaugdami savo advento gerumo krepšeliais, rinkomės prie vaišių stalo, čia smagiai paminėjome lapkritį gimusiųjų (vaikučių ir tėvelių) gimtadienius, dalinomės įspūdžiais, šnekučiavomės.


Visų šeimų vardu, nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šių, specialiai jaunoms šeimos su mažais vaikais, skirtų šv. Mišių šventimo: kleb. mons. V. Grigaravičiui už šios idėjos palaikymą ir leidimą melstis jaukioje, mažojoje bažnytėlėje, s. Ramutei už nuolatinį rūpestį ir pagalbą šeimų dvasiniame augime, kun. Jonui už šv. Mišių auką bei nuoširdžius pasidalinimus, s. Virginijai už pagalbą giesmėmis šlovinti Viešpatį, ir visoms susirinkusioms šeimoms, kurios šį sekmadienį skyrėme Viešpaties garbei bei šeimų bendrystės džiaugsmui.

                                                        Kristina Gelažnikienė, Jaunų šeimų ratelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021