Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Seminaras Caritas bendradarbiams „Caritas tapatybė bei perspektyvos“ (2016-11-22)

Paskelbta: 2016-12-01


Lapkričio 22 d. Vilniaus kunigų seminarijoje vyko formacijos seminaras Caritas bendradarbiams „Caritas tapatybė bei perspektyvos“. Pagrindinis seminaro pranešėjas mons. Segundo Tejado Munoz, Popiežiškos tarybos „Cor Unum“ pasekretoris.

Mons. Segundo Tejado Munoz pristatė pranešimą „Caritas tapatybė, samprata ir vieta bažnyčios misijos kontekste“. Pasak Popiežiaus Pranciškaus, „Bažnyčia negali būti nevyriausybinė organizacija“. Tai reiškia, kad Bažnyčia ir visos Bažnytinės organizacijos yra pašauktos darbui, ne tik asistentavimui, tai tarnystė integraliam žmogaus vystymui.


Mons. Segundo Tejado Munoz akcentavo, kad „Caritas nėra tik sentimentas, jausmas, tai vidinė žmogaus jėga, kuri verčia daryti gerus darbus“. Taigi Bažnyčios ir Caritas darbai turi būti įkvėpti meilės, kurią reikia išdalinti vargšams.

Mons. S. T. Munoz paminėjo tris Bažnyčios aspektus atliekant misiją, tai būtų Dievo žodžio skelbimas, sakramento šventimas ir atliekamas patarnavimas. Caritas negali tapti nevyriausybine organizacija, jis taip pat turi skelbti Dievo žodį, švęsti sakramentus.

Jis pastebi, kad Caritas tampa profesionalus, bet to nepakanka, svarbu, kad šalia būtų ir meilė žmogui. Reikia rasti pusiausvyrą tarp profesionalumo ir savanorystės. Caritas turi pamatyti naujas skurdo formas, ekonominius sunkumus, skyrybas, žmogiškąjį skurdą. Caritas yra Bažnyčios gyvenimas, tai ne tik maisto ir rūbų dalinimas, bet ir atliepimas žmogaus dvasiniams poreikiams. Turi būti integralus pagalbos teikimas žmogui. Žmogus yra visa apimantis, turintis sielą ir kūną, todėl svarbu matyti ne tik materialų žmogaus kūną, kurį reikia pamaitinti, o ir sielą, kurią reikia paguosti, suteikti gerą žodį. Bažnyčios tapatybė – tai žmogaus vizija, kuri būtų pamatas Caritas atliekamuose darbuose.


Antroje seminaro dalyje vyko diskusijos grupelėse. Turėjome galimybę pasidalinti savo patirtimi, aptarti esamas problemas ir užmegzti naujus kontaktus.

                                          J.Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021