Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono padėka III-čią kadenciją baigusiems parapijos Pastoracinės tarybos nariams (2016-11-25)

Paskelbta: 2016-11-25


Lapkričio 24 d. po 18.00 val. šv. Mišių į parapijos namus rinkosi baigusieji kadenciją parapijos Pastoracinės tarybos nariai. Ši kadencija parapijos istorijoje buvo trečioji.

Iškilmingoje aplinkoje, prie žvakių šviesos, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius peržvelgė, kokie buvo atlikti darbai, kokie vykdyti projektai, kas svarstyta per praėjusius penkerius metus.

Skaidrėse galėjome stebėti ir dar kartą prisiminti iškilmių, posėdžių, konferencijų, piligriminių kelionių akimirkas.

Nariai pasidalijo prisiminimais, kaip buvo priimti į tarybą. Antai nuo pat įkūrimo pradžios uoliai ir atsakingai, negailėdama savo asmeninio laiko darbavosi parapijoje tarybos narė Birutė Vasylienė, kiti nariai išbuvo po vieną ar net dvi kadencijas.


O kokia turėtų būti naujoji taryba, kokie darbai jos laukia, į ką reikėtų dar reikėtų atkreipti dėmesį - apie tai kiekvienas senosios tarybos narys išreiškė savo nuomonę.


Klebonas visiems padėkojo už pagalbą ir palinkėjo gražių ateinančių Šv. Kalėdų ir įteikė po žvakę kaip degančios širdies simbolį. Neskubėjome namo, vaišindamiesi tortu, bendravome, juokavome.


Ačiū Jums mielieji, telaimina Jus Dievas!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021