Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Literatūros valanda “Tu ant Žalio kalno gyveni”(2016-11-13)

Paskelbta: 2016-11-16


Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje tradicinė muzikos, literatūros valanda “Tu ant Žalio kalno gyveni” pakvietė pagerbti gilias pėdas Lietuvos žemėje, Žaliakalnyje palikusius žmones. Lapkričio mėnuo paženklintas skulptoriaus Bernardo Bučo ir poetės Salomėjos Nėries gimimo datomis. Kaip dovana prisimenant jų gyvenimo ir kūrybos kelius, 2016 metais išleista knyga “Skulptorius Bernardas Bučas”.

Knygą parengė poetė, žurnalistė, rašytoja Saulutė Genovaitė Markauskaitė. Solidžioje 432 puslapių knygoje daugiau nei 300 iliustracijų, nuotraukų. Autorė kruopščiai surinko archyvinę medžiagą, daug nuotraukų įdėta iš asmeninių archyvų. Knyga tarsi kalbėtų tekstais iš neskelbtų, nežinomų laiškų, bylotų artimųjų prisiminimais apie nelengvą talentingo skulptoriaus kūrybos kelią, kelią į sėkmę, pripažinimą, o jo sukurtų pagrindinių darbų iliustracijos su aprašymais supažindina su kūryba.

 


Atskleisdama taurią Bernardo Bučo asmenybę, autorė jautriai paliečia ir jo žmogiškąjį gyvenimą, kelią į mokslus, iškilių moterų – Gabrielės Petkevičaitės -Bitės, Elžbietos Jodinskaitės globą ir talento puoselėjimą Skirtingais laiko tarpais B. Bučas sukūrė brandžius kūrinius iškilioms istorinėms asmenybėms, rašytojams, ir - sovietinio laikotarpio veikėjams. Daug monumentalių skulptoriaus darbų yra Kaune. Vien Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje septynios B. Bučo skulptūros. Knyga savo turiniu, informacija prilygtų enciklopediniam leidiniui, tačiau paraleliai kūrybos laiptus lydi kita gija – ne tokia stipri, kaip granitas…

Nemažai puslapių knygoje skirta Salomėjai Nėriai. Meilė, pagarba, negandos karo metais naujai iškyla iš neskelbtų, slapta išsaugotų laiškų, rankraščių… Knygos autorė mus supažindina ir su dar vienu S. Nėries gyvenimo tarpsniu - draugystės, meilės metus su prof. Juozu Eretu. Kad ir kokie bebūtų sudėtingi laikai, santykiai tarp šių visų žmonių buvo kilnūs, pagarbūs. Apie tai gyvais atsiminimais dalijosi renginyje dalyvavusi Bernardo Bučo žmona Ona Bučienė Obrikat, dukra Rasa Bučaitė - Karaškienė.

Knygą išleido Pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir švietimo centras. Centro generalinis direktorius, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Valdas Kubilius rūpinasi daugelio kauniečių rašytojų, mokslo žmonių knygų leidyba.. Tai ne tik grožinė literatūra, bet ir mokomoji, pažintinė literatūra, leidiniai kitose laikmenose.


Apie Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidybinę veiklą papasakojo XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė. Ji ne tik apžvelgė pastarųjų metų knygas, bet ir pastarųjų metų PLC vykdomą veiklą puoselėjant kultūros paveldą, organizuojant poezijos kūrėjų sklaidą Sūduvos krašte.

Atminimo (literatūros) valandoje atversta dar viena Saulutės Markauskaitės naujoji knyga – “Ilgesio paukščiai”. Tai – išgyvenimų, prisipažinimų, meilės lyrikos knyga. Ją plačiai aptaria ir šios knygos redaktorius Robertas Keturakis įžangos žodyje. Saulutės Markauskaitės eilėraščius skaitė bendruomenės centro pirmininkė Regina Markevičienė. Ji atvertė naujos knygos puslapius, dėkodama autorei, kad dar viena knyga apie Žaliakalnio žmones įsirašė istorijon, kad knygos skaitytojams primins Seinų gatvėje gyvenusį Bernardą Bučą, Žaliakalnyje, pas V. Mykolaitį Putiną studijų metais gyvenusią Salomėją Nėrį…

Saulutės Genovaitės Markauskaitės darbas rengiant knygas apie Krekenavą, apie “Skulptorių Bernardą Bučą” bei kitas neliko nepastebėtas, neįvertintas žurnalistų draugijoje, bendraminčių tarpe. Nuoširdžius padėkos žodžius už tokią dovaną skaitytojams tarė Gražina Petrošienė.

Lapkričio sekmadienio popietę nuskaidrino muzikinė programą, kurią parengė Kristina Keturakytė. Devynstygės kanklės jos rankose, kartu su jos dainomis melodingai skambėjo, o žodžiai krito širdin, nugramzdindami į prisiminimus, apmąstymus…

Dalia Poškienė

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė, LŽS narė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021