Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Kun. Povilas Narijauskas darbuosis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2016-11-10)

Paskelbta: 2016-11-10

Marijos radijo programų direktorius, kun. Povilas Narijauskas paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu vikaro teisėmis ir pareigomis.

Susipažinimui su kun. P. Narijausku kviečiame paskaityti žurnalistės Aistės Karpytės išspausdintą straipsnį „Kun. Povilas Narijauskas: Tik atradęs savo pašaukimą žmogus gali būti laimingas“ (Bernardinai. lt , 2016-10-16 d.).

 Kristaus  Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021