Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2017 metų kalendoriaus „Išganytojo relikvijos" sutiktuvės bazilikoje (2016-11-06)

Paskelbta: 2016-11-07

Lapkričio 6 d., 18.00 val., į Kristaus Prisikėlimo bazilikoje aukojamas šv. Mišias susirinko ypač daug tikinčiųjų. Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas Ladislovas Baliūnas SJ, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras Linas Šipavičius, giedojo neseniai susikūręs bazilikos jungtinis kamerinis senjorių ansamblis  „Pastoralė – Giesmė“.


Šiaulių vyskupas E. Bartulis homiliją skyrė tiems, kurie gyvena nuteistųjų gyvenimą įkalinimo įstaigose. Lapkričio 7-ąją popiežius Pranciškus ir Lietuvos vyskupai kvietė visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą jubiliejinę dieną, kreipėsi į tikinčiųjų bendruomenes kviesdami nelikti abejingiems nusikaltusiems ir nuteistiesiems.


Vyskupas kreipėsi į tikinčiuosius, ragindamas melstis už žmones, kurie gyvenime padarė daug klaidų, nuklydo ir gyvena kalinio gyvenimą. Tai žmonės, kurie pamiršo Dievo žodį, kurie negavo meilės šeimoje, kurie patys gyvenime peržengė Dievo įsakymus.


„Šiandien matome daug šeimų, kuriose vyrauja piktumas, keršto įstatymai. Gyvena nepriėmę Santuokos sakramento bažnyčioje, tuomet ir ištinka skaudūs likimai, pasikėsinimai. Šie žingsniai rodo, kad žmogus, peržengęs Dievo įsakymus, Meilės įstatymą, klimpsta į nuodėmės pelkę ir pražūsta. Visa tai rodo, kad žmonės neturi tikėjimo arba jų tikėjimas susvyravęs“, - kalbėjo vyskupas ir kvietė melstis vieni už kitus, už tas šeimas, kurios patiria sunkumus, ir už visus, kad „nebūtume suklaidinti ir kad eitume tikruoju ištikimybės keliu, kurį nurodo Kristus sakydamas: „AŠ ESU TIKRASIS KELIAS, EIKITE JUO!““.


Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko vyskupo E. Bartulio 2017 metų kalendoriaus „Išganytojo relikvijos“ pristatymas.

Mielieji, esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Restauruokime savo širdis, kad galėtume būti linksmi ir džiūgautume, nes mūsų laukia gausus atlygis danguje (plg. Mt 5,11). Telaimina Dievas mus visus 2017 metų kelionėje, - kalendoriaus įžangoje rašo Šiaulių vyskupas E. Bartulis ir pradeda kelionę per pasaulio bažnyčias, kuriose matomiausiose ir saugiausiose vietose įkomponuotos relikvijos.


Dvylika mėnesių ir dvylika relikvijų, iš kurių įspūdingiausias yra Švenčiausiojo Veido atvaizdas Manopelo Švč. Veido bazilikoje Italijoje.


Vyskupas, pritaikydamas ištraukas iš Švento Rašto, išsamiai pasakojo apie kiekvieną relikviją, dalinosi įspūdžiais, kaip sekėsi jas fotografuoti.

 


Intarpuose gražią giesmių pynę susirinkusiems dovanojo neseniai susikūręs parapijoje jungtinis kamerinis „Pastoralė - Giesmė“ ansamblis, vadovaujamas Nijolės Jautakienės. Vadovė N. Jautakienė su jauduliu pristatė ansamblio dalyves - buvusias Kauno sakralinės muzikos mokyklos auklėtines.

Tai buvo pirmasis senjorių koncertas parapijiečiams ir svečiams bazilikoje. Norinčius pasiklausyti jų giedojimo maloniai  kviečiame dalyvauti 12.30 val. šv Mišiose.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021