Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susitikime - Lakmuso popierėlis pagal Ignacą Lojolą (2016-10-26)

Paskelbta: 2016-10-31

Spalio 26 d. filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės paskaita „Ženklai žmogaus gyvenime: Dievo, pasaulio ar piktojo?“ Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenei.

I. Kantas rašė, kad žmogaus moralė remiasi tuo, kad jis negali anuliuoti savo veiksmų. Todėl mes pasmerkti nuolat iš anksto numatyti ar nuspėti, kokias jie duos pasekmes. Krikščioniui svarbu nesigrįsti kelių į pragarą, o juk ten gali nuvesti net geri ketinimai. Pasak bendruomenės viešnios B. Gudaitytės, šėtonas eina paskui žmogų net į bažnyčią, laukdamas kol šis praras budrumą (pasiduos puikybei, pykčiui, apkalboms...) ir atvers angą savo sieloje piktajam.

Remdamiesi Ignaco Lojolos mokymu ir mokslų daktarės paaiškinimais mėginome skirstyti savo veikimo tikslus šeimos, bendruomenės, darbo, visuomenės labui į pirminį ir antrinius; atpažinti kančią ir vargą vardan tiesos, gėrio ir savęs alinimą pasiduodant iliuziniams gundymams.

Pasak Bronės Gudaitytės, protu negebame išspręsti šių dilemų, tik pojūčiais ir Dievo valios paisymu. Tačiau praktiškai ir suprantamai išdėstytos I. Lojolos rekomendacijos ir mokslų daktarės paaiškinimai padeda separuoti ir analizuoti ženklų kalbą.

Šeimų bendruomenės narė Ieva Kuodienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021