Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai Kauno pilyje (2016-09-22)

Paskelbta: 2016-10-10


Rugsėjo 21-ąją gausus senjorų būrys susirinko prie Kauno pilies. Tikslas – aplankyti ir susipažinti su jos istorija. Kauno pilis – pirmoji mūrinė pilis Lietuvoje, pradėta statyti XIV amž. viduryje Nemuno ir Neries santakoje, davusi pradžią Kauno miesto kūrimuisi.

Gidas Giedrius Karpinskas atskleidė pilies istoriją nuo XIV amž. iki šių dienų, paminėdamas apie reikšmingiausius istorinius faktus ir asmenybes, pilies pastatų metamarfozes, pilies funkcijų kitimą bei kita. Vaizduotę žadino plaukiantys ekrane vaizdai. Apžiūrėjome ekspoziciją „Prisiliesk prie XVII amž. Kauno: nuo koklio iki puodo šukės“.


Įdomiausia buvo edukacinė programa „Kauno pilies teismas“. Gidas Giedrius išsamiai papasakojo apie XVI –XVII amž. vykusius teismus, jų funkcijas, o senjorams teko aktyviai dalyvauti. Kam teko būti teisėjais, kam raštininku, o kam nukentėjusiuoju ar kaltininku. Nė vienas neieškojo žodžio kišenėje, pasijuto kaip tikrame teisme, ginčijosi, argumentavo, šmaikštavo. Gidas Giedrius džiaugėsi , kad taip aktyviai ir išmoningai dalyvavome.

Taigi susipažinome ne tik su Kauno pilies istorija, bet giliau atvėrėme teismo proceso plonybes. Visiems buvo labai įdomu. Pasisėmę istorinių žinių, pasivaikščiojome po Senamiestį, pasidžiaugdami saulėta ir šilta rugsėjo popiete.

                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021