Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šeimų bendruomenėje - svečiuojasi Jonavos dekanato dekanas kun. A. Mikitiukas „Paliudykime Dievo išpažinimą kiekvieną dieną...“ (2016-10-06)

Paskelbta: 2016-10-07

Spalio 5 d., trečiadienį, tradiciškai po šv. Mišių ir Rožinio maldos Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, šios parapijos Šeimų bendruomenė tęsė tikėjimo pažinimo ir gilinimo kelionę, kurios vedliu šį vakarą buvo Jonavos dekanato dekanas, šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas.


Klebonas išmintingai, jautriai, remdamasis savo potyriais, per liudijimus sukėlė gilius apmąstymus jo klausiusiems, iššaukė aktyvią diskusiją, atsakė į gausius susidomėjusios bendruomenės narių klausimus: „Kodėl reikia tikėti? Kas yra dvasia ir siela, kuo jos skiriasi? Kur yra tikėjimo ribos? Kas yra tikras atleidimas? Kas tas išganymas? Kaip suprasti, kad aš tikiu? Dievas teisingas ar gailestingas? Kodėl mes bijome mirties?“

Dekanas kun. A. Mikitiukas sužadino mumyse supratimą, kad Dievo mokinystės būdai yra labai skirtingi, kad yra begalė kelių Jį pažinti, kad kiekvienas turime savo kelią į Dievo pažinimą. Dievo pažinimas duoda ypatingą gyvenimo kokybę, praplečia gyvenimo horizontus, įgalina pamatyti tai, ko nematai fizinėmis akimis, išgirsti tai, ko negirdi fizinėmis ausimis, tikėjimas prideda prasmės, ją praradus, meilės, kai ji priblėsus, vilties net iš pažiūros beviltiškoje situacijoje.

Nėra ribos, kurią tikėjime galime pasiekti, tai ilgas ir įdomus atradimų kelias...

Rasa Meištienė, parapijos Šeimų bendruomenė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021