Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligrimai iš Vokietijos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-09-21)

Paskelbta: 2016-09-21


Rugsėjo 21 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje viešėjo piligrimai iš Vokietijos Kastellaun miesto Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos, lydimi parapijos klebono kun. Benno Wiederstein.


Svečius sutikęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino atvykusius piligrimus, palinkėjo Dievo palaimos tolimesnėje kelionėje.  Klebonui talkininkavo kun. prof. Domininkas Valentis.

11.30 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Šv. Mišioms vadovavo Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Benno Wiederstein, koncelebravo mūsų prapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičus, kun. prof. Domininkas Valentis ir svečiai kunigai iš Vokietijos.

Piligrimai aktyviai dalyvavo šv. Mišiose, giedojo, skaitė Šv. Raštą, išsakė maldavimus.

Po šv. Mišių mons. V. Grigaravičius svečiams pasakojo apie bazilikos praeitį ir dabartį, parapijos veiklą.

Piligrimai papietavę, pasikėlę į terasą ir pasigrožėję rudenišku Kauno miesto grožiu, išvyko toliau tęsti kelionę po Baltijos šalis.

Tikėkimės, jog šis piligrimų pirmasis apsilankymas bazilikoje bus tąsa bendradarbiavimo tilto tarp Lietuvos Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos ir Vokietijos Kastellaun m. Šv. Kryžiaus atradimo parapijos.Kristaus Prisikėlimo parapijos  informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021