Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos pagyvenusių žmonių sambūris pradėjo dešimtuosius metus...(2016-09-07)

Paskelbta: 2016-09-13


Rugsėjo 7-ąją po dviejų mėnesių pertraukos popietėn vėl susirinko gražus senjorų būrys. Pradėjome dešimtuosius mūsų bendrystės metus. Metai paliko gilius pėdsakus mūsų sambūryje. Mes turėjome daug gražių susitikimų , išvykų, išklausėme daug paskaitų įvairia tematika. Praturtėjome, sustiprėjome dvasiškai, nors pečius slegia vis didesnė metų našta, bet tai nenumalšino mūsų noro rinktis ir bendrauti. Tapome didelė ir draugiška šeima.

Apgailestaujame, kad dėl pablogėjusios sveikatos yra daug senjorų, nebegalinčių ateiti į popietes, kiekvienais metais palydime ir Anapilin. Rugpjūčio mėnesį atsisveikinome su mūsų šeimos nariu a.a. Edvardu Urbonu. Dalyvaudamas sambūrio popietėse, jis mums dovanojo savo išmintį, gerumą, darbus. Kai jau nebegalėjo lankytis, parašė mums laišką. Negaliu nepacituoti jo minčių: “Esu įsitikinęs, kad mūsų besilankančių vienintelis tikslas – trokšti, ieškoti, atrasti net mažiausią plyšelį, iš kurio galbūt tektų bent mažytis trupinėlis šviesos, lašelis to tyrojo gėrio vandens, kurio visiems reikia. Ir jeigu bent mažyčiu trupinėliu mums tai pavyktų atrasti, iškapstyti ir netgi tuo lašeliu ar trupinėliu pasidalinti su šalia esančiais, greta keliaujančiais šitos žemelės gyvenimo takeliu...mūsų svajonės būtų išsipildžiusios. Šioje senjorų šeimoje sugebama išlaikyti aukštai iškeltą dvasinės kultūros ir visa kas krikščioniška, katalikiška, gražių papročių ir tradicijų laikymosi lygį. Senjorų kolektyve aš visą laiką jaučiausi esąs TIKROSIOS GYVOSIOS BAŽNYČIOS žemėje nariu.“


Šviesios atminties Edvardo atminimą pagerbėme tylos minute. Nuoširdžiai pasveikinome mūsų senjorų dvasios tėvą vikarą kun. Julių Grigonį. Apsidžiaugėme, nes Jo niekada nepamiršome, buvo mūsų dvasios tėvas pirmaisiais sambūrio gyvavimo metais. Netgi simboliška, kad bendravimas su mumis pirmaisiais metais tęsis dešimtaisiais.

Vikaras kun. Julius palaimino mūsų kuklų bendrų vaišių stalą, pasidžiaugė mūsų bendryste, linkėdamas dalintis savo gyvenimo patirtimi. “Jūs ateinate ir savo mintimis, patirtimi, gyvenimo liudijimu, šviesa apdovanojate, praturtinate visą grupę“,- akcentavo mūsų dvasios tėvas. Pakviesdamas kreiptis ir visuomet priims, išklausys, patars, jeigu kuriam nors ir bet kokiu gyvenimo momentu, reikės jo - dvasios tėvo žodžio. Mintimis pasidalino Danutė Masaitienė, Zofija Kulinkevičienė, Povilas Byla bei kiti. Juk po vasaros buvo daug įspūdžių, tad yra apie ką papasakoti savo bičiuliams.

                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021