Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Apie Arkivyskupijos struktūrą (2016-06-15)

Paskelbta: 2016-06-27

Birželio 15-osios senjorų popietėje dalyvavo mūsų dvasios tėvas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Išgirdome labai įdomią ir naudingą informaciją apie Arkivyskupijos struktūrą. Kokios arkivyskupo, generalvikaro pareigos, kas juos skiria? Kaip vyksta arkivyskupijoje sielovada? Kokios kunigų tarybos funkcijos? Ką jungia dekanatai, kokios dekano pareigos? Kokios parapijos klebono, vikaro pareigos? Naujiena - kitais metais jau turėsime diakonų, kaip jie darbuosis parapijoje? Taip pat išgirdome aiškinimą apie titulus – monsinjoro, prelato, kanauninko, kas juos suteikia. Kodėl kilnojami kunigai iš vienos parapijos į kitą? Senjorai pateikė nemažai klausimų ir išgirdo išsamius atsakymus. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė, kad mūsų sambūris gyvuoja jau devyneri metai, palinkėjo gražiai ir prasmingai praleisti vasarą , o rudenį pradėti dešimtuosius pagyvenusių žmonių sambūrio gyvavimo metus.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021