Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Bangiečių padėka Dievui už gyvenimą, sveikatą, gautas malones (2016-06-18)

Paskelbta: 2016-06-21

Birželio 18 d. ankstyvą rytą į šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi bangiečiai. Jie atėjo pasimelsti už mirusius Kauno radijo gamyklos ir „Bangos“ susivienijimo darbuotojus, taip pat padėkoti Dievui už savo gyvenimą, sveikatą, gautas malones.Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis.

Monsinjoras  sveikino susirinkusius bangiečius, sugrįžusius kaip į savo namus, kur daug metų dirbo. Jis pastebėjo, jog geroje ir sveikoje šeimoje vyrauja susiklausymas, kuris būdingas ir bangiečiams. Todėl klebonas ragino išdrįsti atidėti savo darbus ir skirti laiko susitikimams, bendrystei, pabuvimui kartu.
"Bangos senjorai“ klubo prezidentas, buvęs „Bangos“ generalinis direktorius Leonas Jankauskas, ir klubo ištikimieji nenuilstantys senjorai Mykolas Mačenskas, Petras Sventickas, Vigintas Tamošauskas sukvietė bangiečius ir vėl pabūti kartu.
Tai jau trečiasis klubo narių susitikimas, kuris peraugo į tradiciją susirinkti šioje šventovėje bent kartą per metus.
Konferencijų salėje tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėję bangiečiai, vyko pasisakymai, dalytasi prisiminimais, pasidžiaugta gražia bendryste, metų sukaupta išmintimi ir Viešpaties dovanotų metų vaisiais.
Fotografijos R. Šaknio.

                                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021