Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Triguba šventė parapijoje (2008-06-01)

Paskelbta: 2008-06-02

 

Birželio pirmąją dieną parapijoje vyko Švč. Jėzaus Širdies atlaidai, taip pat šventėm Tėvo dieną ir Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

Pagrindinėms 11 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas, giedojo Vilniaus arkikatedros choras.
Monsinjoras homilijoje gražiai susiejo Šv. Rašto skaitinius su minėtomis šventėmis. Pirmajame skaitinyje (Įs. 11,18; 26-28) Mozė paskelbė palaimą tiems, kurie klauso Dievo įsakymų, vykdo juos ir prakeiksmą tiems, kurie neklauso Viešpaties, Savo Dievo, įsakymų.

Tėvo diena kviečia pamąstyti apie vyro pašaukimą tėvystei. Jei kiekvienas tėvas laikytųsi Dievo įsakymų ir sąžiningai juos vykdytų, ar reikėtų šiandien kalbėti apie vaiko saugumą?
Monsinjoras kvietė tėvus rūpintis ne tik materialiuoju šeimos perbūviu, bet ir jos dvasiniu tobulėjimu, kvietė kurti šeimą ir statyti namus ant tvirtos Dievo žodžio uolos.

Po šv. Mišių buvo išstatytas Švč. Sakramentas, buvo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Po to parapijos kunigų, patarnautojų, jaunimo ir tikinčiųjų procesija ėjo apie bažnyčią garbindama Švč. Sakramentą.

                                                                                                         Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021