Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Baigiamasis Pastoracinės tarybos kadencijos posėdis (2016-05-26)

Paskelbta: 2016-05-26


Birželio 25 d. po vakarinių šv. Mišių į Parapijos namus aptarti einamųjų reikalų susirinko Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos nariai. Tai buvo kartu ir paskutinis jų kadencijos posėdis, kadangi pagal Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimus parapijos pastoracinė taryba renkama kas penkerius metus.


Aptarus pateiktus reikalus, klebonas padėkojo tarybai už darbą ir prašė pasiūlyti į Pastoracinę tarybą naujų veiklių, energingų ir savo nuomonę drąsiai reiškiančių narių, kurie, būdami praktikuojantys katalikai, padėtų rūpintis Bažnyčios augimu bei jos nuolatiniu šventėjimu.


Pastoracinės tarybos nariai, įteikdami gėlių puokštę, savo ruožtu padėkojo klebonui už kantrybę, gerą darbingą nuotaiką per posėdžius, palinkėjo visokeriopos sėkmės brandinant parapijos bendruomenę.


Rožių puokšte Tarybos nariai taip pat padėkojo parapijos referentei Aldonai už nuolatinį rūpestį ir pagalbą rengiant posėdžius. Posėdis baigėsi pokalbiais prie kavos ir braškėmis puošto gaivaus torto.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021