Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Renginys skirtas 2016-tiesiems Bibliotekų metams (2016-04-24)

Paskelbta: 2016-04-27


2016-ieji – Bibliotekų metai. Šiomis dienomis bibliotekų duris plačiajai visuomenei duris atvėrė jau 16-oji bibliotekų savaitė. Šių metės Nacionalinės bibliotekų savaitės, kaip ir visų Bibliotekų metų, moto – „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“.

Į tradicinę, bet neeilinę bibliotekų savaitės dieną susitikimui su knyga, jos pristatymui visuomenei pakvietė bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnija ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys, organizuojantis renginių ciklą „Tu ant žalio kalno gyveni“ Kristaus  Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje.


Tradiciškai parapijiečius, svečius pasveikino monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jo žodžiai – kvietimas pasitikti šią valandą atverčiamos Antano Sadecko knygos „Mano keliai- nekeliai“ turi gilią reikšmę šiai dienai, kai kviečiama pasidalinti gailestingumu, gerumu, kai bažnyčioje meldžiamasi už Ukrainos žmones.

Monsinjoras kvietė pasaulio, Europos tikinčiuosius paremti kilnią kovojančios tautos už laisvę misiją, prisidėti dvasine dalyba su kenčiančiais... Skirtingai nei Ukrainos žmonės, mes esame saugesni, mus palaiko Europos valstybės, NATO, tačiau turime būti budrūs taikos sargyboje. O taika, santarvė labai svarbi kovojant ir už Gyvybės išsaugojimą, kuri pastarajame laike tokia trapi, tokia nuvertinama... ir tik mūsų visų indėlis su tikėjimu ir viltimi prisidėti prie istorinės atminties išsaugojimo, prie motinų ir šeimų tvarumo apsaugojimo. Tik taip mes pasieksime, kad išliktume stipria ir darnia visuomene.

Monsinjoras Vytautas Grigaravičius palinkėjo visiems dalintis, burtis ir burti, padėti drauge stiprinti ir įprasminti Lietuvos siekius ir dvidešimt pirmajame amžiuje gyventi taikoje, klestėjime. Apie mūsų šalies, mūsų nenugalimos tautos istorija reikia kalbėtis su jaunimu, pasakoti, koks ilgas ir sudėtingas kelias į nepriklausomybę ....pasakoti dalintis, kaip kad savo gyvenimu, savo darbais šiandien dalijasi garbusis knygos autorius Antanas Sadeckas.

Bendrijos „Lemtis“ įkūrėjas, jos vadovas, ekspedicijų į Sibirą organizatorius, dalyvis Antanas Sadeckas daug ką fiksavo fotonuotraukose, rinko dokumentus, užsirašinėjo Sibiro platybėse sutiktų lietuvių prisiminimus. Tik nedidelė dalis šių fotokadrų sutalpinta į knygą „Mano keliai –nekeliai“.

Profesionalių bibliotekininkių – bibliotekos vedėjos, BC pirmininkės Reginos Markevičienės ir bibliotekos darbuotojos Sabinos Dūdienės pastangomis parengtas virtualus knygos pristatymas. Puikiai valdanti žodį Regina Markevičienė skaitė ištraukas iš knygos, o ekrane kelionių įspūdžiai, gamtos vaizdai, žmonių veidai ir ... apleistos kapinaitės, išvirtę kryžiai, išblukę užrašai ar jau iš žemėlapių dingusių kaimų pavadinimai...


Knygoje, keliuose skyriuose autorius lyg ir sudėjo savo gyvenimą, savo ir sutiktų žmonių.... Išskirtinas skyrius apie tragišką Ablingos kaimo ir jos žmonių likimą, apie medžio skulptūras. Kitame – Juozo Baltušio kūrinių personažai medžio skulptūrose... Kaip pasakoja pats p. Antanas, medis – kol gyvas - džiugina savo žaluma, maitina, bet – jame įamžinti veidai, išskobti koplytstulpiai, kryžiai – nyksta,,, palikdami tik prisiminimus, pėdsakus apie būtį ir negailestingą laiką...kaip ir žmogaus likimas...


Rengdamas šią knygą, autorius norėjo pasidalinti apie tai, ką žmogus ir gamta sutvėrė, ką laikas ir – pats žmogus, naikino... Čia randame ir skaudžių prisiminimų, ir skausmo, kančių iškreiptų veidų, ir džiugesio akimirkų ledynuotuose kalnuose ar slėpininguose urvuose. Be pilietinių akcijų, be daugybės ekspedicijų į buvusias tremties vietas. Antanas Sadeckas kone dešimt metų vykdavo į kitas ekspedicijas... Nedaug kam Lietuvoje žinomi jo- speleologo tyrinėjimai, ieškojimai... Didelę dalį ekspedicijų ‚trofėjų“ – unikalūs medžio dirbiniai, savotiškos skulptūros, kurias sudėjo į knygos skyrių „Mano ir gamtos išdaigos“.


Knyga išleista tik 200 egz. tiražu, išleista paties autoriaus lėšomis – vertinga dovana bibliotekoms, muziejams. Vertingą dovaną – dokumentus, prisiminimus, skaidres ir archyvinę medžiagą Antanas Sadeckas padovanojo gimtajam kraštui – Emiljos Pliaterytės muziejui Kapčiamiestyje. Nepailstantis keliautojas, fotografas yra surengęs daugybę parodų. Jos eksponuotos LR Seime, daugelyje Lietuvos bibliotekų, muziejų.

O apie bendrijos „Lemtis“‚kelius, suburtus žmones, kai 1989–2000 metais A. Sadeckas organizavo ekspedicijas į lietuvių tremties ir žūties vietas Komijos Respublikoje, Permės, Sverdlovsko, Tiumenės, Tomsko, Irkutsko srityse, Krasnojarsko ir Altajaus kraštuose, Buriatijoje, kai aplankyta daugiau nei 400 tremties ir buvusių lagerių vietovių, atrasta bei inventorizuota per 300 kapinių, sudėta knygose „Obels žiedų ašaros“ „Tėvyne, ilgesy miriau“, fotoalbume „Negrįžusiems“.

Antano Sadecko gyvenimas, skirtas žmogui ir jo likimui, gyvosios atminties įprasminimui. Už nuopelnus Lietuvai jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Kaip sako pats A.Sadeckas –„ reikia dirbti konkrečius darbus, turime išsaugoti paveldą, turime gyventi vardan tų, kurie mums laisvę iškovojo“. Istorinėje valandoje apie Antaną Sadecką, jo ekspedicijas, tremties vietų aplankymus ir rūpestį dalintis su jaunimu, su mūsų žmonėmis kalbėjo Valentinas Senvaitis, kiti renginio svečiai.

Dėkingi visi Žaliakalnio sielai Reginai Markevičienei už žaliakalniečio Antano Sadecko knygos sutiktuves, dėkingi bendruomenės centro Žaliakalnio aušra“ chorui „Gaida“ ir jo vadovui A.Paulauskui už koncertą. O mielus skaitytojus bibliotekos vedėja pakvietė į biblioteką, kuri praturtėjo dar viena brangia knyga „mano keliai- nekeliai“.

Dalia Poškienė

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė LUMA prezidentė

 Fotografijos  Dalios Poškienės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021