Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Slaugos ir sielovados kursuose parapijiečiams ir miesto gyventojams "Gailestingai veik" - tema „Psichologinio bendravimo su senyvo amžiaus žmonėmis ypatumai“ (2016-04-13)

Paskelbta: 2016-04-15


Šią temą pristatė psichologė Katerina Žemaitė. Pasak psichologės K. Žemaitės bendravimo prigimtis įžvelgiama žmogaus saviraiškoje, jo sugebėjime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame, jaučiame, kokiais matome save ir mus supančią aplinką. Bendraudami žmonės ne tik sąveikauja, bet ir pažįsta vienas kitą.


Asmuo, bendraujantis su kitu, siekdamas geriau suprasti pašnekovą ir svarstomą problemą, pats atsiveria. Senyvame amžiuje ypač dažnai pasitaikanti našlystė ir vaikų nedalyvavimas (ar nepakankamas dalyvavimas) kasdieniame gyvenime yra daugelio vyresnio amžiaus asmenų socialinių problemų priežastis. Jei klientas serga, bendravimas kinta priklausomai nuo ligos sunkumo, ligonio reakcijų, gydymo ir kt.


Taip pat psichologė paminėjo klausimosi svarbą. Klausymasis sudaro 70% viso bendravimo. Nemokėjimas klausyti - viena pagrindinių neefektyvaus bendravimo priežasčių. Būtent tai veda į nesusipratimus, klaidas ir problemas, kurios gali būti ne tik pavojingos, bet ir lemtingos. Klausantis reikia rodyti dėmesį pašnekovui ir jo mintims taip pat parodyti paramą ir supratimą, susilaikyti nuo komentarų, pasitikrinti ar teisingai supratote pasakytą mintį, išsiaiškinti tai, kas liko neaišku ir nesuprantama.

Kalbant apie bendravimo ypatumus K. Žemaitė paminėjo "AŠ kalba” vietoj “TU kalbos“ metodą, pvz.: „TU esi labai kritiškas“ vietoj to reikėtų sakyti „Aš susierzinu, kai tu kritikuoji mane mano kolegų akivaizdoje. Man atrodo, jog jie mane laikys nevykėliu.“ Šio metodo pagrindinis principas, kito žmogaus elgesys – mūsų jausmai – kito žmogaus elgesio pasekmės mums.

Sekantis mokymų užsiėmimas vyks š.m vyks balandžio 27 d. 18.00 val.

Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021