Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4 ) III etapas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-04-07)

Paskelbta: 2016-04-08

Balandžio 7 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato pradinių mokyklų moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4a) III-iasis etapas. Viktorinoje dalyvavo keturios moksleivių komandos, kurios savo parapijose tapo II viktorinos etapo nugalėtojomis.


Renginio dalyvius pasveikino Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, kuri palinkėjo visiems šios viktorinos dalyviams gražios draugiškos kovos. Viktorinos dalyvius taip pat sveikino ir Kauno „Saulės“ gimnazijos atstovai, kurie, kaip nepriklausomi ekspertai, sudarė šio III -ojo etapo vertinimo komisiją ir kiekvienai dalyvaujančiai komandai pagamino savo rankų darbo žaislus.


Viktorinos pradžioje gimnazistai atliko kelis muzikinius kūrinius. 3e gimnazijos klasės merginos Gabija Šližiūtė ir Gertrūda Skirbutytė sugiedojo giesmę „Marija, Marija...“, o 2b gimnazijos klasės moksleivis Ignas Bingelis fortepionu atliko Liudviko Van Bethoveno „Mėnesienos sonatą“.


Dalyviai buvo pakviesti pristatyti savo komandas. Šiame etape dalyvavo Gerojo Ganytojo parapijos, Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 4-tų klasių moksleiviai „Angeliukai“, vadovaujami tikybos mokytojos metodininkės ses. Ingos Rukaitės FMA. Šv. Dvasios parapiją atstovavo Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos moksleiviai, kurie pasivadino „Jėzaus meilės liepsnelėmis“. Šią komandą paruošė tikybos mokytoja ses. Jūratė - Justina Gruodytė OSB ir vyresnioji tikybos mokytoja Rita Rulevičiūtė. Kristaus Prisikėlimo parapijoje II etapo nugalėtojais tapo Kauno mokyklos – darželio „Rūtelė“ komanda „Lašeliai“, kurie praėjusiais metais buvo IV - ojo etapo Kauno arkivyskupijoje laureatais. Moksleivius ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė. Ir ketvirtoji į šią viktoriną atvykusi komanda „Gailestingieji“ - tai Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos, VšĮ „Kauno Montesori" pradinės mokyklos moksleiviai, kuriuos ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Raminta Kruopytė.

 

Prieš pradedant „kelionę“ į žinių labirintą, kad nuraminti mažųjų jaudulį, muzikinį preliudą fortepionu atliko gimnazistė Agnė Sirutavičiūtė. Viktorinos užduotys buvo rodomos ekrane, o komandų dalyviams jas skelbė ir moksleivius drąsino ses. Justina. Kad mažieji viktorinos dalyviai nepavargtų, jau po 5-os užduoties „Saulės“ gimnazijos merginos skubiai teikė „pastiprinimą“ ir išdalino visiems dalyviams po „sumanumo“ saldainį.

 


Įveikus dar kelias užduotis, ses. Justina pakvietė sudainuoti giesmeles su judesiukais, kad vaikai galėtų ir kojeles pamankštinti ir su kitų komandų vaikais pabendrauti. Vėliau sekė kūrybinės užduotys, kurių metu moksleiviai parodė kokie yra sumanūs ir išradingi. Puikiai suvaidintos biblinės istorijos, kurias jie turėjo patys užbaigti pasitelkdami savo fantaziją ir kūrybiškumą, stebino komisijos narius ir kėlė sunkią užduotį, kam skirti nugalėtojų vardą.


Atlikus užduotis, visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti arbata, sausainiais, o komisija skubėjo įvertinti vaikų darbo vaisus. Pagaliau atėjo kulminacinis momentas ir renginio vedėja Nijolė Kulėšienė paskelbė nugalėtojus. „Patikėkite, jūs visi buvote nepaprastai išradingi, išmanūs ir šaunūs. Ir tik vienu tašku į priekį išsirovė VšĮ „Kauno Montesori" pradinės mokyklos „Gailestingųjų“ komanda. Dėkojame ir jums ir jūsų šauniosioms mokytojoms, kad uždegė jūsų širdelėse tiek daug šviesių spindulėlių, kurie ir yra tie Jėzaus Meilės atspindžiai, kurie padeda jums šauniai atlikti užduotis, draugauti, ir kurti“, - kalbėjo Nijolė.

Visiems viktorinos dalyviams buvo įteikti diplomai ir asmeninės dovanėlės. Viktorina baigėsi plojimais, kurie buvo skirti pirmiausiai viktorinos nugalėtojams, visų komandų dalyviams, mokytojams, „Saulės“ gimnazijos moksleiviams ir Jėzui, kuris suburia visus bendram džiaugsmui.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021