Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – dar vienas istorijos puslapis (2008-05-21)

Paskelbta: 2008-05-28

Jau nebe pirmą kartą popietėse gilinamės į Lietuvos istoriją. Ir sužinome daug naujo. Mūsų miesto gražus jubiliejus – Kauno savivaldai sukanka 600 metų. Todėl ir pasikvietėme lektorę Jūratę Dručkienę, kad mums papasakotų apie pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos Kauno miesto burmistrą Joną Vileišį.

Lektorė labai išsamiai mums pasakojo apie JonoVileišio gyvenimą, jo šeimą, nuveiktus darbus. O tų darbų, pašvęstų Lietuvai, buvo labai daug. Jonas Vileišis - teisininkas, universiteto docentas, vienas žymiausių Nepriklausomybės Akto signatarų, prieškario Lietuvos ministras, pirmasis Kauno miesto burmistras, savivaldos kūrėjas. Tai be galo spalvinga ir veikli asmenybė. Dešimt metų Jonas Vileišis buvo Kauno miesto burmistru ir jo sumanaus vadovavimo dėka Kaunas tapo europiniu miestu.

Manyčiau, kad jo gyvenimo darbus geriausiai apibūdina paties Jono Vileišio žodžiai : „Aš negaliu įsivaizduoti šiandien tėvynės gynėjų kitaip, kaip tik tokiais, kurie tvirtai nori ginti tą konstituciją, tą tvarką, prie kurios pasaulis yra užtikrinęs mūsų nepriklausomą gyvenimą. Aš manau, kad ar tautininkas, ar krikščionis demokratas, ar socialdemokratų žmogus – visi turės stoti vienon linijon, kaip savo laiku yra susitelkę ginti ją nuo bolševikų, lenkų ar nuo bermontininkų.” O kaip būtų naudinga, kad šiuos pirmojo Kauno burmistro žodžius išgirstų dabartiniai mūsų politikai ir valdininkai.

                                                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021