Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Nepavydėkime Dievo malonės kitiems... (2016-03-16)

Paskelbta: 2016-03-23

Gavėnia. Regis, lyg ir viską žinome ir suvokiame, koks tai metas ir ką mes katalikai turime net privalome atlikti Gavėnios metu. Bet kiekvienas klystame, padarydami klaidingas išvadas ar sprendimus ir savo , ir kitų žmonių atžvilgiu.

Kovo 16-osios senjorų popietėje mūsų dvasios tėvas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kalbėjo apie vieną didžiausių nuodėmių – puikybę – visų nuodėmių pradžią. Su ja draugauja pavydas, rūstumas, nenoras išgirsti kito nuomonę, išdidumas.


Išgirdome labai išsamų pasakojimą apie puikybės apraiškas, jų rūšis, ką gimdo kiekviename žmoguje esantis pyktis.“Išpuikęs protas nužudo pažinimo dovaną,- pabrėžė klebonas,- norėdami kovoti su savo ydomis, reikia pažinti save, suvokti, kas esame, nebijokime save kritiškai įvertinti ir prisipažinti, nes blogi poelgiai aptemdo sąžinę, žmogus elgiasi įžūliai, nenori išgirsti kito nuomonės, o kuo labiau save graužia – nesuvokia, kad nyksta pats.“ O ypač pavydas, kuris gimdo nesantaiką, liūdesį, šaltumą, o kas iš pavydo linki blogio – dar labiau didina nuodėmę.

Taip pat priminė, ką Šventas Raštas pasakoja apie Mariją Magdelietę, apie ką įspėjo apaštalas Paulius. “Pavydas lyg vėžys graužia žmogų,- sakė klebonas,- prisiminkime Jėzaus aiškinimą - nepavydėti Dievo malonės kitiems, o ypač paklydusiems. Turime šviesos pažinimo valandą, kai žmogus atpažįsta savo klaidas – tai Dievo gailestingumas. Melskime Dievo gailestingumo.“

Tai buvo susikaupimo popietė, laukiant didžiojo stebuklo, tai davė peno kiekvienam pamąstyti apie viską , ką išgirdome, susivokti, kur klydome, klystame ir sulaukti šviesos pažinimo valandos.

                                                                                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021