Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos moksleiviams (2016-03-18)

Paskelbta: 2016-03-18

Kovo 18 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko Gavėnios rekolekcijos skirtos parapijos mokyklų bei gimnazijų moksleiviams ir mokytojams.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Parapijos ugdymo įstaigų moksleiviai ir mokytojai susirinko į Gavėnios rekolekcijas semtis dvasinės stiprybės, augti tikėjime, skirti laiką apmąstymams, susikaupimui ir atgailai.


Šv. Mišių liturgijoje dalyvavę Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojai, skaitė skaitinius ir savo prašymus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.

Mons. Vytautas Grigaravičius homilijos metu kalbėjo apie gailestingumą ir atleidimą. „Ar pastebėjote, kad šios Gavėnios kelionė paženklinta atleidimu, gailestingumu ir meile? Jėzus kviečia būti atlaidžiais ir gailestingais. Jis kviečia pažvelgti tiesai į akis, ne teisti, ar smerkti, o pripažinti, kad esame egoistai, savanaudžiai, susirūpinę vien savimi, nesugebantys iš tikrųjų mylėti ir dalintis su kitais. Jėzus ragina pirmiausia sugebėti atleisti sau už savo silpnybes ir tuomet išmoksime atleisti kitiems. Atleidimas yra svarbiausias dalykas visuose santykiuose. Šventasis popiežius Jonas Paulius II rašė: „Nėra taikos be teisingumo, nėra teisingumo be atleidimo“.“


Parapijos klebonas šiais Gailestingumo metais kvietė būti atlaidžiais ir gailestingais, nes tai dažnai padeda  atsisakyti blogio ir pasukti gėrio keliu.

Kaip atnašą prie Viešpaties altoriaus, moksleiviai aukojo savo gerus darbus. Ruošdamiesi artėjančiai Kristaus Prisikėlimo šventei ir atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą - atverti savo širdis gailestingumui, „Saulės“ gimnazijos moksleiviai surengė labdaros akciją „Pasninko vaisiai“, kurios metu moksleiviai aukojo maisto produktus, kurie buvo nuvežti į parapijos Caritą ir skirti žmonėms lankantiems sriubos valgyklą.


Gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, su džiaugsmu pritarė 74 gimnazijos moksleivių iniciatyvai, kuriuos dorinio ugdymo mokytojos pakvietė dalyvauti Caritas pagalbos namuose tarnybos organizuotoje „Praktinio gerumo dienoje“. Gavę tėvelių sutikimus, moksleiviai visą dieną dalyvavo Carito pagalbos tarnybos paruoštoje programoje, kurios metu lankė vienišus ir neįgalius Kauno miesto gyventojus. Šioje programoje dalyvavo ir J. Jablonskio gimnazijos moksleiviai.

Baigiantis rekolekcijoms, parapijos klebonas pakvietė mokytojus ir moksleivius dalyvauti parapijos atsinaujinimo dienoje, taip pat minint ypatingą Didžiosios savaitės tridienio liturgiją.

 Dėkojame visiems prisidėjusiems prie labdaros akcijos „Pasninko vaisiai"ir dalyvavusiems praktinio gerumo dienoje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021