Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms... (2016-03-09)

Paskelbta: 2016-03-17


Tai buvo pagrindinis akcentas senjorų kovo 9-osios popietėje, kurią skyrėme Kovo 11-ajai.Visi puikiai prisimename tuos metus, kai buvo atkurta Nepriklausomybė, esame gyvi liudininkai.

Prisiminėme ne vieną šimtmetį trukusius tautos kančios ir kryžiaus kelius į laisvę, tautos ąžuolus ir didžiavyrius, netektis ir praradimus, kas buvo sudėta ant laisvės aukuro. Popietėje dalyvavo muzikai –Margarita ir Rimantas Vaičekoniai. Margarita papasakojo apie savo šeimos tremties kelius, mintimis pasidalino ir senjorai. Kokia šventė be mūsų pamėgtų dainų...Ir apie tremtį, ir apie iškentėtą skausmą, kančią.


O kiek prasmingų dainų apie Lietuvą ir jos grožį... Juk mūsų tautos dainos lyg giesmės, kurios jaudina, graudina ir priverčia išgirsti istorijos skambesį, laisvės ilgesį, netektis, pasididžiavimą savo kraštu. Rimanto virkdoma armonika, Margaritos ramus, skambus balsas ir senjorų pritarimas.

Taip paprasta ir džiaugsminga, miela buvo šioje popietėje. Tikrai jautėme širdyse pakylėjimą, nes kartu šventėme Nepriklausomybę. Ir buvome labai dėkingi savo bičiuliams Margaritai ir Rimantui, kurie jau daug kartų mus džiugina, apsilankę popietėse ir visus sujungia daina. Lauksime jų ir ateityje, linkėdami kūrybinės sėkmės ir Dievo palaimos.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021